|  | 

Pit 39 druk

Zwolnienie z podatku przy dochodach zagranicznych, warto skorzystać z programu pity 2016

Zwolnienie z podatku przy dochodach zagranicznych, warto skorzystać z programu pity 2016
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Najwyższy czas, by zadbać o swój pit 2016. Chyba dla żadnego podatnika nie jest to łatwy ani przyjemny temat, wielu odkłada tę czynność w czasie jak najpóźniej może. W wypełnieniu formularza podatkowego pomóc może pit 2016 program do rozliczenia, który całkowicie za darmo można pobrać z naszej strony internetowej. Pity program do rozliczania spowoduje, że całkowicie zmienisz zdanie o corocznym składaniu zeznań podatkowych. Wszystkie obliczenia okażą się banalnie proste, ponieważ zrobi je automatycznie program.

 

Nawet jeśli pracujesz za granicą możesz skorzystać z tego rozwiązania. Pit 2016 program do rozliczenia daje możliwość rozliczenia dochodów zagranicznych, które wykazuje się w zeznaniu PIT-36. Dodatkowo wypełnić należy PIT/ZG – w załączniku tym podatnik musi wykazać dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą, lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, a także podatek zapłacony za granicą. Ważne aby pamiętać, że składa się odrębne załączniki dla każdego państwa uzyskania dochodu.

Jeżeli masz taką możliwość skorzystaj z ulgi, czyli zwolnienia z podatku przy dochodach zagranicznych. Taka możliwość wynika wprost z zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Przychód osiągany za granicą pomniejsza się o wysokość 30% diety przysługującej pracownikom z tytułu zagranicznej podróży służbowej. Przychód ten należy przeliczyć na złotówki i pomniejszyć o przysługujące koszty uzyskania przychodów. Gdy przychód po odjęciu diet, przeliczeniu na złotówki i pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, wyniesie zero, to znaczy, że dochód uzyskany za granicą jest w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce i nie wymaga wykazania w zeznaniu rocznym.

 

Bardzo ważne, aby udokumentować przychody i potrącony podatek dowodami potwierdzającymi uzyskanie przychodów i zapłacony podatek. Ustawa przewiduje zwolnienie z podatku części dochodów osób, które uzyskują je przebywając i pracując za granicą. W ramach rozliczeń rocznych PIT za 2016 r. wolna od podatku jest część dochodów uzyskanych:

 • ze stosunku służbowego
 • ze stosunku pracy,
 • z pracy nakładczej,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy.

 

Wolna od podatku, w rozliczeniu pit 2016, jest również część dochodów osób mieszkających w Polsce (polskich rezydentów), ale przebywających za granicą na czas określony i uzyskujących dochody z tytułu:

 • stypendiów – do wysokości, która stanowi równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium
 • ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania – wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób).

Jak widać, może się okazać, że nasze dochody uzyskane za granicą są zwolnione z podatku, jeśli kraj, w którym pracowaliśmy podpisał umowę międzynarodową z Polską o zwolnieniu tych zarobków z opodatkowania w Polsce. Wykaz takich umów możemy sprawdzić na ogólnodostępnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

zwolnienie-z-podatku-przy-dochodach-zagranicznych-warto-skorzystac-z-programu-pity-2016

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

  Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

  Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2011 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić. Nie trać czasu, skorzystaj także z PITy 2011 Program. Dzięki PIT 2011 Program do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program do Pitów 2011 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne 2011.

 • Czas na rozliczenie pit 2011. Co to jest obowiązek podatkowy i kiedy powstaje? I jak się ma do tego pity 2011 program.

  Czas na rozliczenie pit 2011. Co to jest obowiązek podatkowy i kiedy powstaje? I jak się ma do tego pity 2011 program.

  Jak określa ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to zaistnienie zdarzenia określonego w ustawach, rodzącego powinność przymusowej zapłaty, czyli świadczenia pieniężnego. Ustawa również określa czym jest owe zdarzenie. I tak może to być: uzyskanie dochodu, nabycie spadku, sprzedaż mieszkania. Powstały na skutek tego zdarzenia obowiązek podatkowy nie oznacza jeszcze, że osoba zobowiązana jest do zapłaty podatku. Może