| 

Ciekawe wpist:

Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?
Pit 11 2014 druk

Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?

Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2016 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych oraz wykreślone z katalogu ulg podatkowych. Z ulg należących do drugiej grupy, mimo że zostały wycofane, można nadal…

Pity 2014

 • Czy każdy formularz rozliczenia PIT może uwzględnić przekazanie 1 proc. podatku na OPP
  Pity 2014

  Czy każdy formularz rozliczenia PIT może uwzględnić przekazanie 1 proc. podatku na OPP

  W ramach rocznego rozliczenia podatkowego podatnicy mogą wesprzeć organizacje charytatywne, na przykład w formie dokonanej darowizny, którą można odliczyć w zeznaniu rocznym. Zeznania roczne Pity mogą też uwzględniać przekazanie 1 proc. podatku na OPP, czyli organizacji pożytku publicznego. Czy każde rozliczenie PIT będzie mogło uwzględniać przekazanie 1% podatku dla OPP czy są w tym względzie

 • Czy PIT-19A można rozliczyć przez Internet – zeznania podatkowe z Programem PITy 2014
  Pity 2014

  Czy PIT-19A można rozliczyć przez Internet – zeznania podatkowe z Programem PITy 2014

  Deklaracja PIT 2013 może zostać złożona przez Internet, bez tracenia czasu na stanie w kolejkach w Urzędach Skarbowych. Pity 2013 program pozwoli na prawidłowe rozliczenie roczne i na przesłanie wypełnionego druku PIT przez Internet do Urzędu Skarbowego. Dziś już nie jest wymagane w przypadku wielu deklaracji posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wystarczy, aby podać przychód z

 • Rozliczenie PIT z małżonkiem na druku PIT37 – jak to się robi
  Pity 2014

  Rozliczenie PIT z małżonkiem na druku PIT37 – jak to się robi

  Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych dają możliwość małżonkom skorzystania ze wspólnego rozliczenia PIT. Pit z małżonkiem złożą tylko osoby pozostające w formalnym związku małżeńskim, z wykluczeniem związków partnerskich czy konkubinatu. Rozliczenie PIT wspólne może zostać złożone wyłącznie na drukach odpowiednich dla osób rozliczających się z fiskusem

 • Rozliczenie PIT 2014: gdy nie wiesz, jaki formularz wybrać
  Pity 2014

  Rozliczenie PIT 2014: gdy nie wiesz, jaki formularz wybrać

  Podatnik mający rezydencję podatkową w Polsce, zobowiązany jest złożyć rozliczenie PIT 2014 ze wszystkich przychodów lub dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, opodatkowanych w Polsce, na formularzach podatkowych składanych w polskim Urzędzie Skarbowym. Istnieją różne formularze PITy dostosowane do wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób  fizycznych albo do typu uzyskanego przychodu lub dochodu. Co

 • Prawo podatnika do wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej – jak to się robi
  Pity 2014

  Prawo podatnika do wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej – jak to się robi

  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, odnoszące się do rozliczeń podatkowych podatników oraz do zwolnień podatkowych, mogą sprawiać pewne trudności we właściwym ich interpretowaniu. Od interpretacji tej zależy jednak, czy podatnik poprawnie rozliczy się z fiskusem na formularzu Pit, czy też źle zrozumie przepisy i na przykład

 • PITy 2014 Program – Odliczenie składek ZUS z lat wcześniejszych w PIT 36
  Pity 2014

  PITy 2014 Program – Odliczenie składek ZUS z lat wcześniejszych w PIT 36

  Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, zobowiązuje ją do opłacania składek na ZUS. Odprowadza się obowiązkowo składki na: Ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Ubezpieczenie zdrowotne, Ubezpieczenie wypadkowe. Dobrowolną składką jest zaś składka na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy. Składki do ZUS przedsiębiorca musi samodzielnie obliczyć oraz odprowadzić w ustawowo wskazanym terminie – do 10 dnia miesiąca następującego

 • PITy 2014 Program – Formularze do rozliczania dochodów opodatkowanych skalą podatkową
  Pity 2014

  PITy 2014 Program – Formularze do rozliczania dochodów opodatkowanych skalą podatkową

  Jedną z możliwych do wykorzystania przy rozliczeniach podatkowych z Urzędem Skarbowym formą, jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Jest to podstawowa zasada rozliczeń z przychodów opodatkowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pity 2014 Program, dostępny za darmo w sieci internetowej, umożliwi szybkie i proste rozliczenie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Konstrukcja skali podatkowej Opodatkowanie

 • PIT 2014 w kontekście waloryzacji progów PIT
  Pity 2014

  PIT 2014 w kontekście waloryzacji progów PIT

  Roczne rozliczenie podatkowe może mieć różny charakter, w zależności od wybranej i stosowanej przez podatnika formy opodatkowania dochodów w poprzednim roku podatkowym. Jedną z najbardziej powszechnych  form opodatkowania, jest opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Podatnik wylicza więc w swoim rozliczeniu podatkowym należny fiskusowi podatek, posiłkując się dwiema stawkami podatkowymi, jakie przypisane są do

 • Nadpłata podatku w rozliczeniu rocznym 2014 na formularzu PIT-28 – konsekwencje dla podatnika
  Pity 2014

  Nadpłata podatku w rozliczeniu rocznym 2014 na formularzu PIT-28 – konsekwencje dla podatnika

  Rozliczenie roczne 2014 sporządzone na druku PIT-28 ujmuje przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Takie rozliczenie nie pozwala na uwzględnienie ulg i odliczeń. Program pity 2014 wskazuje, jak wypełnić poszczególne pola takiego zeznania podatkowego. Zeznanie PIT 2014 na druku PIT-28 może uwzględnić jedynie odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które są opłacane przez podatnika. Ich suma nie może

 • Na co zwrócić uwagę w samodzielnym wypełnianiu zeznań rocznych Pity
  Pity 2014

  Na co zwrócić uwagę w samodzielnym wypełnianiu zeznań rocznych Pity

  Zeznania roczne Pity muszą uwzględniać wszystkie źródła przychodów lub dochodów podatnika, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypełniając zestawienie PIT samodzielnie podatnik powinien pamiętać o tym, aby uwzględnić w nich jedynie prawdziwe informacje i aby były one zgodne z rzeczywistością. Jak wypełnić poprawnie rozliczenie pit i tym samym rozliczyć się z fiskusem z tytułu

 • Które PITy 2014 rozlicza się na drukach PIT-28/B?
  Pity 2014

  Które PITy 2014 rozlicza się na drukach PIT-28/B?

  PIT-28 to formularz pozwalający na rozliczenie przychodów pochodzących z działalności gospodarczej, opodatkowanej według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Takie druki PITy 2014 nie umożliwiają zastosowania ulg podatkowych i preferencji, chociażby w postaci wspólnego rozliczenia razem ze współmałżonkiem. Program PITy 2014 pomoże w dokonaniu poprawnego rozliczenia podatkowego Pit 2014 dla ryczałtowców. Jednym z załączników, jakie wypełnia się

 • Które formularze dla kogo – sprawdź, jak wypełniamy poszczególne Pity
  Pity 2014

  Które formularze dla kogo – sprawdź, jak wypełniamy poszczególne Pity

  Podatnicy przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszej kolejności muszą wybrać właściwe formularze pity dla zastosowanej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Druki Pity różnią się między sobą w sposób znaczący, i np. deklaracje PITy właściwe dla ryczałtowców nie będą dobre dla tych podatników, którzy rozliczają się

 • Kto na koniec roku robi remanent i jak on się ma do zobowiązania PIT 2014
  Pity 2014

  Kto na koniec roku robi remanent i jak on się ma do zobowiązania PIT 2014

  Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia w toku swojej działalności gospodarczej, podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, w skrócie KPiR, mają jednocześnie obowiązek sporządzania remanentu. Remanent sporządzają także podatnicy prowadzący wyłącznie działalność usługową. Remanent nazywany jest również spisem z natury i jest to dokument, który pozwala na wyliczenie wartości kosztów podatkowych za dany rok i wykazywany jest on

 • Kilka różnych PIT-11 – o jednym z nich zapomniałem, wypełniając PIT 2014, a już po 30 kwietnia. Co mam zrobić?
  Pity 2014

  Kilka różnych PIT-11 – o jednym z nich zapomniałem, wypełniając PIT 2014, a już po 30 kwietnia. Co mam zrobić?

  Deklaracja PIT 2014 podatnika, który uzyskiwał dochody w poprzednim roku podatkowym, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika, powinna zostać sporządzona na druku PIT-37. Trzeba powiedzieć, że pity 2014 Program pozwala na ujęcie w deklaracji podatkowej wszystkich dochodów pochodzących z pracy zawodowej, czy umów zlecenie lub o dzieło. Zeznania Pity 2014 powinny

 • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do deklaracji podatkowej z Programem PITy 2014 uwzględniającej ulgę rehabilitacyjną
  Pity 2014

  Jakie dokumenty trzeba dołączyć do deklaracji podatkowej z Programem PITy 2014 uwzględniającej ulgę rehabilitacyjną

  Prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniach rocznych PIT mają osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu – niepełnosprawnych członków rodziny. Podatek PIT 2014 przy zastosowaniu ulgi rehabilitacyjnej jest automatycznie zmniejszany, ponieważ ulega odliczeniu od dochodu podatnika, co zmniejsza podstawę opodatkowania u podatnika. Jakie wydatki podlegają odliczeniu? Osoby mające orzeczony określony stopień niepełnosprawności, mogą odliczyć

 • Jaki formularz na rozliczenie PIT 2014 firmy osiągającej dochody powyżej 85 tys
  Pity 2014

  Jaki formularz na rozliczenie PIT 2014 firmy osiągającej dochody powyżej 85 tys

  Podstawową formą opodatkowania dochodów pochodzących z działalności gospodarczej jest dwustopniowa skala podatkowa. Jeśli przedsiębiorca w druku rejestracyjnym CEIDG-1 nie poda, jaką formę opodatkowania dochodów lub przychodów wybiera dla swojej firmy, będzie rozliczał się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Rozliczenie Pit 2014 w takim przypadku musi zostać sporządzone na druku PIT-36. Pity

 • Jak samodzielnie wypełniać różne druki PITy – wskazówki i podpowiedzi
  Pity 2014

  Jak samodzielnie wypełniać różne druki PITy – wskazówki i podpowiedzi

  Pierwszą, najważniejszą podpowiedzią, odnośnie tego, jak wypełnić druki PITy, jest to, jaki formularz podatkowy przeznaczony został przez Ministerstwo Finansów, na rozliczenie  roczne dla danej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Istnieje co najmniej kilka różnych formularzy, służących do tworzenia głównej deklaracji podatkowej oraz szereg druków załączników, pozwalających na zastosowanie przez podatnika ulg i odliczeń

 • Dlaczego formularze PITy 2014 są takie szczegółowe
  Pity 2014

  Dlaczego formularze PITy 2014 są takie szczegółowe

  Podatnik, wypełniając roczne rozliczenie 2014 musi podać wiele informacji na temat własnej osoby. Dane osobowe, teleadresowe, czy też dane finansowe dotyczące jego dochodów za ubiegły rok podatkowy, są mocno uszczegółowione. Formularze PITy 2014 są szczegółowe dlatego, aby osoby trzecie niepowołane ku temu, nie mogły składać za kogoś rozliczenia podatkowego. Poza tym, pozwala to na określenie,

 • Deklaracja Pit przez Internet a ulga na leki
  Pity 2014

  Deklaracja Pit przez Internet a ulga na leki

  Rozliczenia przez Internet pozwalają na zaoszczędzenie czasu podatnika. Deklaracja Pit przez Internet sporządzana jest w postaci elektronicznego formularza podatkowego, w podobny sposób, jak w przypadku przygotowywania tradycyjnej, papierowej deklaracji podatkowej. Nie ma więc problemu z tym, aby w rocznym rozliczeniu podatkowym zastosować ulgi i preferencje podatkowe, nawet wówczas, gdy przesyłane jest ono fiskusowi w trybie

 • Czy to prawda, że za brak podpisu na deklaracji Pit 2014 grozi mi sankcja 3200 zł.
  Pity 2014

  Czy to prawda, że za brak podpisu na deklaracji Pit 2014 grozi mi sankcja 3200 zł.

  Bardzo częstym błędem, jaki popełniają podatnicy przy rocznych rozliczeniach podatkowych, jest brak podpisu na formularzach, jakimi są zeznania PITy 2013. Oczywiście, podpis nie jest wcale wymagany, jeśli rozliczenie roczne 2013 jest przesyłane do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty e-mail. Pomoże nam w tym PITy 2013 Program. Jednak, jeśli chcemy samodzielnie złożyć swój PIT w formie

 • Czy stratę z tytułu sprzedaży papierów wartościowych można wykazać w PIT-38 – pobierz druki PITy 2014 z Programem
  Pity 2014

  Czy stratę z tytułu sprzedaży papierów wartościowych można wykazać w PIT-38 – pobierz druki PITy 2014 z Programem

  Dochody pochodzące z inwestowania w papiery wartościowe i obrót papierami wartościowymi, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Inwestor musi więc złożyć w związku z uzyskiwaniem takich dochodów rozliczenie roczne 2013. Program PITy 2013 pomoże w jego wypełnieniu. Jeśli w danym roku podatkowym podatnik poniósł stratę z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, również wypełnia druki pity

 • Czy potrzebna mi kopia PIT 2014 wysłanego przez Internet – jak ją pozyskać?
  Pity 2014

  Czy potrzebna mi kopia PIT 2014 wysłanego przez Internet – jak ją pozyskać?

  Przy składaniu deklaracji podatkowej przez Internet, unika się stania w kolejkach w Urzędach Skarbowych. Program Pity 2013 pozwala w prosty sposób wypełnić formularze PITy 2013, a na dodatek wysłać je do Urzędu Skarbowego poprzez sieć. Jako potwierdzenie dopełnienia obowiązku podatkowego – podatnik otrzymuje pocztą elektroniczną, na wskazany adres mailowy, UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jest

 • Formularze PITy 2014 dla małżeństw, które rozliczają się razem, ale bez ulg
  Pity 2014

  Formularze PITy 2014 dla małżeństw, które rozliczają się razem, ale bez ulg

  Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy mają możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego. Roczne rozliczenie 2014 sporządzane wspólnie – umożliwi im wypracowanie korzyści finansowych, zwłaszcza, jeśli jedno ze współmałżonków zarabia niewiele, albo wcale, zaś drugie w ciągu roku podatkowego musiało opłacać podatek w stawce 32%. W takim przypadku dochody współmałżonków są łączone

 • Formularze do pobrania w Programie PITy 2014 – Zbyłem udziały w spółce i rozliczam się na PIT38
  Pity 2014

  Formularze do pobrania w Programie PITy 2014 – Zbyłem udziały w spółce i rozliczam się na PIT38

  Zbycie udziałów w spółce przez podatnika rodzi konieczność rozliczenia powstałych tym samym przychodów, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, zbywca musi powtórnie dokonać rozliczenia transakcji obrotu posiadanymi prawami. Przychód ze zbycia udziałów w spółce klasyfikowany jest na mocy istniejących przepisów prawa jako kapitały pieniężne. Konieczne jest więc rozliczenie takich kapitałów w deklaracji rocznej PITy

 • Formularz pit 2014 płatników uzyskujących dochody giełdowe do pobrania z Programem Pity 2014
  Pity 2014

  Formularz pit 2014 płatników uzyskujących dochody giełdowe do pobrania z Programem Pity 2014

  Formularz PIT 2014 służący do rozliczania między innymi dochodów z giełdy to druk PIT-38. Jest on przeznaczony dla podatników, którzy prywatnie zajmują się obrotem papierami wartościowymi, bądź pozyskują dochody ze zbycia udziałów w spółkach. W taki sposób podatek roczny PIT 2014 zapłacą wszyscy ci podatnicy, którzy prywatnie uzyskali dochody giełdowe. W inny sposób z dochodów

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa