|  | 

Rozliczenie pit 2014

Z pity 2011 program rozliczysz stypendia sportowe

Z pity 2011 program rozliczysz stypendia sportowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Już niedługo będziemy musieli złożyć w urzędzie skarbowym pit 2011. Żeby uniknąć problemów z wypełnianiem zeznania podatkowego, warto się odpowiednio przygotować do jego wypełnienia. W związku z możliwością rozliczenia się przez Internet, podatnicy coraz chętniej wypełniają formularze pit na komputerze. Jeżeli po raz pierwszy zamierzasz wysłać swoje zeznanie roczne w formie elektronicznej, powinieneś skorzystać z pity 2011 program. Program do rozliczania pitów 2011 jest kompleksową aplikacją, której zadaniem jest ułatwienie podatnikom wypełnienia obowiązku podatkowego.
Jak wiadomo przychody podatnika, mogą zostać zakwalifikowane w różny sposób, gdyż prawo podatkowe dzieli przychody na kilka grup. To, do jakiej grupy należą przychody, warunkuje sposób ich opodatkowania, a także wysokość kosztów uzyskania przychodu. Wszystkie regulacje dotyczące klasyfikacji źródeł przychodu, znaleźć możemy w obowiązujących przepisach podatkowych, które również zawarte zostały w pit 2011 program.

Stypendia sportowe, których dotyczy artykuł, mogą ale nie muszą podlegać opodatkowaniu. Jeżeli w trakcie, kończącego się już, roku podatkowego otrzymywałeś stypendium sportowe, od którego musisz zapłacić podatek, najlepiej pobierz z Internetu program do rozliczania pit 2011. Dzięki program pit 2011, obliczysz podatek od stypendium szybko i bezbłędnie.

Większość stypendiów klasyfikowana jest, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, do tak zwanych przychodów z innych źródeł, jednak stypendia sportowe, zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jednak, jak już wspomniano powyżej, istnieją zwolnienia z podatku dochodowego. Do stypendiów sportowych, od których nie ma konieczności odprowadzania podatku, zaliczamy:

  • stypendia wypłacane uczniom oraz studentom, których przyznawanie oraz wysokość, regulowane są przez organy będące jednostkami samorządu terytorialnego, nie wyższe niż 3800 zł rocznie,
  • stypendia wypłacane uczniom oraz studentom, przyznawane przez organizacje pożytku publicznego oraz kluby sportowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej, do wysokości 3800 zł rocznie,
  • wygrane w konkursach i grach sportowych, jeżeli wysokość jednorazowej wygranej nie przekracza 760 zł.

Z przedstawionych powyżej regulacji wynika, że jeżeli stypendium sportowe przyznawane jest osobie, która nie posiada statusu ucznia bądź studenta, to stypendium podlega opodatkowaniu na zasadach właściwych dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Podatek będziemy musieli zapłacić także wtedy, gdy jednorazowa nagroda za wygranie konkursu lub gry sportowej będzie wyższa niż 760 zł. Należy tutaj podkreślić, że opodatkowaniu podlega pełna kwota nagrody, nie tylko jej nadwyżka ponad 760 zł. Ponadto, należy pamiętać, że w związku z tym, że zwolnienie z podatku dochodowego stypendiów sportowych, jest limitowane kwotowo, podatek będziemy musieli zapłacić także wtedy, gdy roczna suma otrzymanych przez nas stypendiów będzie wyższa niż 3800 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, obowiązkiem płatnika jest rozpoczęcie odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. W zeznaniu rocznym podatnik wykazuje tę część stypendium sportowego, która została opodatkowana.

Instytucje wypłacające stypendia sportowe i nagrody w konkursach sportowych, pełnią funkcję płatnika. Ich obowiązkiem jest dostarczenie zawodnikowi formularza (PIT-11), w którym zawarte będą informacje o wysokości otrzymanych stypendiów/nagród, oraz wysokości odprowadzonych z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na podstawie informacji zawartych w otrzymanych formularzach, podatnik ma obowiązek wypełnić swoje zeznanie roczne (chyba, że rozlicza się za pośrednictwem płatnika i to on wysyła zeznanie do urzędu skarbowego). Koszty uzyskania przychodu, stanowią w przypadku stypendiów sportowych i nagród 20%.

z-pity-2011-program-rozliczysz-stypendia-sportowe

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles