|  | 

Pit 37 2014

Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2016

Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2016
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W większości przypadków, poza ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatek dochodowy jest naliczany od dochodu. Oznacza to, że osiągnięty przychód podatnik może umniejszyć o koszty, które poniósł w celu jego uzyskania. Koszty, które można uwzględnić w pit 2016, możemy podzielić na trzy kategorie:

 • koszty ryczałtowe,

 • podwyższone koszty ryczałtowe,

 • koszty faktycznie poniesione.

O wysokości kosztów, jakie podatnik ma prawo odliczyć od przychodu, decyduje źródło przychodów i, w niektórych przypadkach, miejsce zamieszkania. Podatnik może w określonych sytuacjach wybrać w jaki sposób chciałby ustalać wysokość kosztów – ryczałtowo, czy dokumentując ich faktyczną wysokość.

Koszty ryczałtowe znajdują zastosowanie w przypadku przychodów uzyskiwanych m.in. ze:

 • stosunku pracy,

 • spółdzielczego stosunku pracy,

 • pracy nakładczej,

 • stosunku służbowego,

Wysokość kosztów ryczałtowych jest zależna od miejsca zamieszkania. Koszty jakie mogą odliczyć pracownicy miejscowi i pozamiejscowi zostały przedstawione w poniższej tabeli.

miejsce zamieszkania

jedna umowa

wiele umów

w miejscu pracy

111,25 zł miesięcznie

i nie więcej niż 1 335,00 zł rocznie

nie więcej niż 2 002,05 zł rocznie

poza miejscem pracy

139,06 zł miesięcznie

i nie więcej niż 1 668,72 zł rocznie

nie więcej niż 2 502,56 zł rocznie

Wypełniając zeznanie roczne 2016 można dokonać odliczenia kosztów ryczałtowych niezależnie od tego, czy zostały one poniesione, czy też nie.

Pracownik, którego koszty dojazdu do pracy są wyższe, może dokonać odliczenia kosztów w faktycznie poniesionej wysokości. W tym celu powinien posiadać imienne bilety okresowe na środki komunikacji publicznej (pociąg, autobus, prom, transport miejski). Do poprawnego odliczenia podwyższonych kosztów uzyskania przychodów możemy wykorzystać bezpłatny program do PITów 2016.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło). Standardowe koszty, jakie są odejmowane od przychodów osiągniętych z tego typu umów, wynoszą 20%. Natomiast artystom i twórcom przysługuje prawo do odliczenia podwyższonych kosztów w wysokości 50%. Do niedawna możliwe był odliczenie 50% kosztów niezależnie od kwoty osiągniętego przychodu. Jednak w związku ze zmianami wprowadzonymi w ubiegłym roku, osoby korzystające z praw autorskich i praw pokrewnych mogą umniejszyć przychód o tak wysokie koszty jedynie w kwocie nieprzekraczającej 42 764 zł rocznie. Oznacza to, że jeżeli przychód podatnika wyniesie 85 528 zł możliwe będzie odjęcie od niego 50% kosztów, które wyniosą 42 764 zł. A gdy przychód będzie wyższy, od nadwyżki ponad 85 528 zł nie będzie można w ogóle odliczyć kosztów. Ponieważ rozliczenie przychodu osiągniętego przez artystów i twórców może wydawać się skomplikowane, najlepiej obliczyć wysokość zobowiązania podatkowego wykorzystując PIT 2016 program, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania rocznej deklaracji podatkowej krok po kroku.

Na koniec warto wspomnieć, że osoby korzystające z praw autorskich i praw pokrewnych również mogą odejmować od przychodu koszty w faktycznie poniesionej wysokości. W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania wysokości kosztów, możliwe jest ich uwzględnienie nawet wtedy, gdy roczna wysokość przychodu przekroczyła kwotę 85 528 zł. Wszystkie koszty, które podatnik uwzględnił wypełniając e-deklaracje 2016, muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Brak dokumentacji uniemożliwia dokonanie odliczenia. Co prawda dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie kosztów nie trzeba składać wraz z zeznaniem rocznym, jednak powinniśmy mieć na uwadze, że aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, urząd skarbowy może w każdej chwili zażądać ich przedstawienia.

wysokosc-kosztow-uzyskania-przychodu-w-pit-2016

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Zwrot podatku z zagranicy w 2016 roku

  Zwrot podatku z zagranicy w 2016 roku

  Jeżeli pracowałeś za granicą to masz prawo do zwrotu podatku z zagranicy. Musisz jednak zebrać odpowiednie dokumenty, wnioski oraz formularze, które znajdują się na stronach internetowych urzędów. Następnie należy wysłać wniosek do zagranicznego Urzędu Skarbowego. O zwrot podatku z zagranicy można ubiegać się nawet do pięciu latu wstecz. Możemy to zrobić samodzielnie, jednak warto pamiętać,

 • Zobacz jak zaoszczędzić wiele cennego czasu

  Zobacz jak zaoszczędzić wiele cennego czasu

  Internetowe rozliczenia podatku cieszą się rosnącą popularnością. Obecnie praktycznie każdy posiada łatwy dostęp do Internetu, nierzadko w naszym domu znajduje się kilka komputerów z bezprzewodowym dostępem do Sieci. Internet przydaje się nam w wielu sprawach życia osobistego oraz zawodowego, dlaczego więc nie wykorzystywać go do rozliczeń podatkowych? Rozliczenie PIT przez Internet jest łatwe i szybkie,