|  | 

Rozliczenie pit 2014

Wykorzystaj PITy 2011 Program i rozlicz przychody z najmu lokalu domu mieszkania

Wykorzystaj PITy 2011 Program i rozlicz przychody z najmu lokalu domu mieszkania
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Od 1 stycznia 2011 roku nastąpiło kilka zmian w zakresie prawa podatkowego, które mają zachęcić podatników do rzetelniejszego rozliczenia PIT z urzędem skarbowym dochodów z najmu. Poprzednia regulacja zakładała wybór pomiędzy zwykłą progresywną skalą podatkową (czyli 18 lub 32 proc.) a ryczałtem ewidencjonowanym. Nowe przepisy zmieniają zasady naliczania tego drugiego. Do końca 2009 r. roku w ramach ryczałtu obowiązywały dwie stawki podatkowe: 8,5 proc. do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro (w minionym roku 13 510 zł) oraz 20 proc. po jej przekroczeniu. Teraz niezależnie od wysokości przychodu z tytułu najmu osoby fizyczne płacą za rozliczenie PIT 2011 ujednoliconą stawkę podatku ryczałtowego w wysokości 8,5 proc. Od wielu lat podatnikom w sporządzeniu deklaracji pomaga PITy 2011 Program. Program PIT 2011 automatycznie oblicza należny podatek, ułatwia rozliczanie wspólne z małżonkiem, korzystanie z ulg, a także pomaga rozliczyć się z najmu. Program do rozliczania pitów 2011 umożliwia również wysłania elektronicznej deklaracji do US. Dzięki PIT-y 2011 Program rozliczyć się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu i stania w długich kolejkach. PITy 2011 Program do pobrania w naszym serwisie.

Przejście na ryczałt jest jednak zależne od woli właściciela lokalu. Pisemne oświadczenie o wyborze rozliczenia pity 2011 w takiej formie wynajmujący powinien złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według swojego miejsca zamieszkania do 20 stycznia danego roku podatkowego. W przypadku osób, które dopiero teraz zaczynają wynajmować lokal, chęć taką należy zgłosić najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku wyboru ryczałtu jako formy rozliczenia PIT z naszych przychodów z tytułu najmu, z urzędem skarbowym rozliczymy się za pomocą formularza PIT-28.

Oświadczenie o wyborze rozliczenia PIT 2011 za najem poprzez opodatkowanie ryczałtowe najmu składa się do urzędu skarbowego w formie pisemnej. W praktyce możemy dokonać tego dwojako: albo sporządzając samemu takie oświadczenie w domu, podpisując je i wysyłając, albo fatygując się osobiście do urzędu skarbowego i wypełniając odpowiedni formularz. Niestety, nie ma ujednoliconego druku dla takiego zgłoszenia, dlatego próżno szukać go choćby w Internecie. W praktyce każdy urząd skarbowy może stosować swój własny wzór zgłoszenia.

Do oświadczenia o wyborze rozliczenia roczne pitów w formie ryczałtu powinniśmy załączyć wspólne oświadczenie małżonków co do rozliczenia przychodów z najmu, jeżeli wynajmowany lokal jest objęty wspólnością majątkową (małżeńską).
Oświadczenie to powinno:
– być sporządzone na piśmie,
– oznaczać datę i miejsce sporządzenia,
– zawierać dane obojga małżonków (w tym NIP),
– oznaczać dokładnie, o jaką nieruchomość chodzi,
– stwierdzać, że lokal ów jest objęty własnością wspólną małżeńską,
– stwierdzać, że będzie on przedmiotem umowy najmu,
– stwierdzać, które z małżonków będzie opodatkowywało w całości przychody z najmu tego lokalu,
– zawierać podpisy obojga małżonków.

Niezałączenie takiego oświadczenia powoduje obowiązek złożenia rozliczenie roczne 2011 z przychodu z najmu przez oboje małżonków.

Z przepisów prawa nie wynika obowiązek załączania do takiego oświadczenia kopii umowy najmu ani kopii aktu notarialnego, w którym lokator poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu (w przypadku najmu okazjonalnego). Formalnie urząd ma prawo jedynie do wglądu w te dokumenty. W praktyce zarysowała się różnica. Zdarza się, że urzędy proszą o uzupełnienie oświadczenia takimi kopiami. Można więc dla pewności kopie te załączyć do oświadczenia od razu, jednak należy podkreślić, że żądanie takie ze strony urzędu skarbowego na etapie składania oświadczenia nie ma uzasadnienia w przepisach.

Warto pamiętać, że najemca ma prawo żądać przedstawienia potwierdzenia takiego zgłoszenia. Z tego względu należy zadbać o pieczęć z biura podawczego albo o potwierdzenie przez urząd skarbowy kopii zgłoszenia (jeżeli wysyłamy je pocztą). To bardzo ważne, gdyż zaniedbawszy tej formalności, nie będziemy mogli spełnić żądania najemcy, a w konsekwencji skorzystać z przywilejów nowego najmu. Nie trać czasu, PITy 2011 Program rozwiąże twoje problem przy rozliczeniu rocznym.

wykorzystaj-pity-2011-program-i-rozlicz-przychody-z-najmu-lokalu-domu-mieszkania

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles