|  | 

Rozliczenie pit 2014

Wybierz pity 2011 program i rozlicz swój pit SAMODZIELNIE

Wybierz pity 2011 program i rozlicz swój pit SAMODZIELNIE
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jeżeli podatnik w ubiegłym roku podatkowym był zatrudniony na umowę o pracę, rozliczenie pity 2011 może w jego imieniu złożyć pracodawca, u którego był zatrudniony. Wystarczy jedynie pamiętać o spełnieniu kilku istotnych warunków. Przede wszystkim należy przed 10 stycznia 2012 roku przedstawić pracodawcy oświadczenie na druku PIT-12 dla celów dokonania rozliczenia PIT podatku dochodowego. W przypadku gdy chcesz sam sporządzić deklarację podatkową pomocnym narzędziem może okazać się PITy 2011 Program. Dzięki aplikacji PIT 2011 Program nie musisz posiadać żadnej wiedzy księgowej. Wystarczy pobrać program do pitów 2011 i przepisać odpowiednie kwoty z PIT-11. Dzięki PIT-y 2011 Program masz także szansę skorzystać z ulg i odliczeń.

Składając pracodawcy PIT-12 podatnik (pracownik) oświadcza w nim, że:
– poza dochodami u niego uzyskanymi nie osiągnął innych dochodów, z wyjątkiem dochodów nieuwzględnianych w rozliczeniach rocznych;
– nie korzysta z innych odliczeń niż z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu;
– nie korzysta z łącznego opodatkowania dochodów wraz z dochodami małżonka lub nie będzie się rozliczał w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
– nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Darmowy, polecany przez ekspertów PITy 2011 Program do pobrania w naszym serwisie. Z PITy 2011 Program rozliczenie roczne jeszcze nigdy nie było tak łatwe, szybkie i przyjemne.

W stosunku do tych pracowników, którzy zmieszczą się w nieprzekraczalnym terminie 10 stycznia 2012 r., pracodawca jako płatnik będzie miał obowiązek rozliczenia uzyskanych przez nich dochodów. Rozliczenie za 2011 składa wówczas pracodawca na formularzu PIT-40. Ma on na to czas do końca lutego 2012 roku. Sporządzone zeznanie PIT-40 w tym terminie pracodawca przesyła zarówno do pracownika jak i do właściwego dla niego urzędu skarbowego. Pracownik, któremu pracodawca wypełni PIT-40, nie ma już żadnych obowiązków rozliczeniowych wobec fiskusa, tzn. nie musi sam składać rozliczenie roczne 2011. Jeżeli pracownik nie dochowa terminu do złożenia płatnikowi oświadczenia PIT-12, musi liczyć się z tym, że pracodawca nie będzie miał obowiązku go rozliczyć. Należy przy tym pamiętać, iż sporządzenie rozliczenia rocznego jest bardziej czasochłonne niż informacji PIT-11. Tym samym pracodawca może nie chcieć rozliczyć spóźnialskich, a tym samym pracownik będzie zobowiązany samodzielnie przygotować i wysłać  rozliczenie roczne 2011.

Jeżeli ze złożonego przez pracodawcę rozliczenia PIT wyniknie niedopłata podatku, pracodawca jest również obowiązany do potrącenia odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia pracownika wypłacanego w marcu lub (na wniosek pracownika) w kwietniu.

Co istotne, mimo złożenia przez pracodawcę rozliczenia podatkowe PIT na PIT-40, pracownik nie jest zwolniony z odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie z fiskusem. Oświadczenie PIT-12 jest traktowane na równi z zeznaniem i poprzez jego złożenie pracownik sam deklaruje, że spełnia warunki do takiej formy rozliczenia podatku.

Warto również pamiętać, że nawet jeśli pracodawca złoży za podatnika PIT rozliczenie roczne na PIT-40, nie wyklucza to możliwości samodzielnego złożenia zeznania podatkowego przez pracownika. W tej sytuacji pracownik powinien wypełnić rozliczenie roczne pity2011 na odpowiednim druku (np. dochody z pracy wykazuje się w PIT-37) i przesłać go do urzędu skarbowego. Które zeznanie fiskus uzna wówczas za właściwe – płatnika (pracodawcy) czy podatnika (pracownika)? Jako właściwe urząd skarbowy w tym wypadku będzie uznawał rozliczenie roczne PIT złożone przez pracownika.

Na koniec dodajmy, że prawo do złożenia oświadczenia PIT-12 mają nie tylko zwykli pracownicy. Krąg uprawnionych podatników jest dużo szerszy. Formularz ten mogą złożyć również:
– tymczasowo aresztowani lub skazani
– osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika
– osoby otrzymujące świadczenia integracyjne
– osoby otrzymujące stypendium
– członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną.

wybierz-pity-2011-program-i-rozlicz-swoj-pit-samodzielnie

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles