|  | 

Rozliczenie pit 2014

Użyłeś PITy 2011 program do złożenia rozliczenia rocznego po terminie, uwaga, czynny żal nie zawsze jest skuteczny

Użyłeś PITy 2011 program do złożenia rozliczenia rocznego po terminie, uwaga, czynny żal nie zawsze jest skuteczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Niektórzy podatnicy uważają, że złożenie PIT 2011 rozliczenia rocznego po terminie wcale nie musi wiązać się z karą za wykroczenie skarbowe. Owszem, bezkarność w tej sytuacji podatnik może zapewnić sobie poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, czyli dokumentu powiadamiającego urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Czynny żal jest prawnie uregulowany w Kodeksie karnym skarbowym, w którym czytamy, że karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Informacje, jakie powinien zawierać czynny żal to tzw. „istotne okoliczności czynu zabronionego”. Chodzi o to, by przedstawić w nim dokładny opis zaistniałej sytuacji. Należy zatem ujawnić wszystkie powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu złożenia rozliczenia pitu 2011. Ważne jest, aby wysyłając czynny żal do urzędu skarbowego listem poleconym zaznaczyć na dowodzie nadania listu „list zawiera zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego”.

Myli się jednak ten, kto twierdzi, że czynny żal jest lekiem na całe zło i zawsze przynosi pożądany skutek, uwalniający podatnika od konsekwencji karnych skarbowych za brak terminowego rozliczenia PIT. Czynny żal jest nieskuteczny, gdy został złożony:
– w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
– po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Prawo uściśla również, kto nie może skorzystać z instytucji czynnego żalu, a mianowicie sprawca, który:
– kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
– wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
– zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że czynny żal został dokonany ze wszystkimi członkami grupy lub związku,
– nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

uzyles-pity-2011-program-do-zlozenia-rozliczenia-rocznego-po-terminie-uwaga-czynny-zal-nie-zawsze-jest-skuteczny

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles