|  | 

Pit 39 druk

Ulga za darowizny, sprawdź ile pieniędzy od podatku możesz odliczyć. W tym roku podatkowym skorzystaj z bijącego rekordy popularności PITY 2016 program.

Ulga za darowizny, sprawdź ile pieniędzy od podatku możesz odliczyć. W tym roku podatkowym skorzystaj z bijącego rekordy popularności PITY 2016 program.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem podatkowym, osiągnięte w 2016 roku dochody lub poniesione straty, dokumentujemy składając roczne rozliczenie pit 2016. Bardzo pomocnym, pozwalającym zaoszczędzić dużo czasu i energii okazuje się darmowy program do pit 2016. Aplikacja rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Pity 2016 program daje nam również bezpieczeństwo i pewność, że unikniemy wielu pomyłek. Sprawi także, że w znacznym stopniu przyspieszymy naszą pracę nad rozliczeniem pit 2016.

 

Rozliczając pity za 2016 rok, możemy połączyć szczytny cel z korzyścią podatkową. Jak mamy to zrobić? Sposób jest prosty – przekazać darowiznę. Oprócz satysfakcji z tego, że pomogliśmy innym, jednocześnie pomniejszymy o darowiznę swój dochód w rocznym rozliczeniu pit 2016. Ulga uzależniona jest jednak od spełnienia kilku warunków.

 

Ogólne zasady korzystania z ulg podatkowych opisują ustawy o PIT z 26 lipca 1991 r. ze zmianami. Przede wszystkim jednak musimy pamiętać, że aby skorzystać z odliczenia za 2016 rok, musimy przekazać darowiznę dokładnie w tym roku.

 

Podatnicy, którzy przekazali darowiznę i chcą ją odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu pit 2016, muszą być świadomi, że fiskus często weryfikuje poprawność tego typu działań. Ważny jest przede wszystkim cel, który wspieramy, sposób przekazania darowizny oraz jej odpowiednie udokumentowanie.

 

Cele

 

Podstawowym wymogiem jest przeznaczenie darowizny na cele uwzględnione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Są one jednak bardzo zróżnicowane – obejmują np. działania charytatywne, pomoc społeczną, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz działalność na rzecz mniejszości narodowych, ochronę i promocję zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, promocję i organizację wolontariatu.

 

Jednak obdarowanym nie zawsze musi być organizacja pożytku publicznego. Tutaj chodzi o wsparcie działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, które nie należą do sektora finansów publicznych oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku, takie jak np. fundacje czy stowarzyszenia. Jako darowiznę Urząd Skarbowy traktuje również krew.

 

Zapamiętać także należy, że darowizny nie można przekazać na rzecz partii politycznych, związków zawodowych oraz fundacji, gdzie jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także osoby, której działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

 

Darowizna także musi spełniać wymogi określone w kodeksie cywilnym, tzn. nasze wsparcie powinno być bezinteresowne, przekazując pieniądze lub rzeczy, nie oczekujmy niczego w zamian. Przykładowo, z ulgi skorzystać nie może przedsiębiorca, który dofinansowuje fundację w zamian za promowanie swojej działalności.

 

Ulgi i odliczenia za darowizny

Zasady odliczana ulg w 2016 roku są takie same jak w roku ubiegłym. Bez ograniczeń odliczamy darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób prawnych. Czyli pieniądze, bądź rzeczy przeznaczone na prowadzone przez kościół hospicja, noclegownie czy stołówki można odpisywać od dochodów w dowolnym wymiarze (nawet 100 procent dochodu). Natomiast z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, czy też darowizn na cele kultu religijnego i honorowego krwiodawstwa, będzie można odliczyć sobie maksymalnie łącznie do 6 procent rocznego dochodu.

 

W przypadku honorowego krwiodawstwa litr krwi należy przeliczyć na złotówki i wpisać sumę w rubryce przeznaczonej na odpis za darowizny. Wartość tą w drodze rozporządzenia ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej – w 2009 roku każdy litr krwi wart był 130,- zł.

 

Zachowaj dokumenty

By uzyskać ulgę, darowiznę pieniężną musimy potwierdzić dowodem wpłaty na konto obdarowanej organizacji z wpisanym celem, na jaki ma być przeznaczony nasz datek. W rozliczeniu pit 2016, oprócz kwoty, musimy podać nazwę i adres obdarowanej instytucji.

 

Co jednak jeśli zamiast gotówki potrzebujących wspieramy darowizną rzeczową, przekazujemy jedzenie, ubranie, zabawki lub materiały edukacyjne dla dzieci, itd.? Nie ma problemu. Takie darowizny też podlegają uldze. W zeznaniu rocznym trzeba wpisać ich wartość rynkową. Oczywiście do odliczenia niezbędny jest paragon lub faktura, potwierdzający wartość darów rzeczowych oraz potwierdzenie(najczęściej w postaci umowy darowizny), że obdarowany je przyjmuje.

ulga-za-darowizny

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2011 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić. Nie trać czasu, skorzystaj także z PITy 2011 Program. Dzięki PIT 2011 Program do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program do Pitów 2011 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne 2011.