|  | 

Rozliczenie pit 2014

Ulga rehabilitacyjna w PITy 2011 Program, skorzystaj i Ty!

Ulga rehabilitacyjna w PITy 2011 Program, skorzystaj i Ty!
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Niepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują, składając rozliczenie PIT 2011, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Należy w tym celu zbierać faktury potwierdzające wydatki na rekonwalescencję oraz rzeczy ułatwiające codzienną egzystencję. Faktury te będą niezbędne przy rozliczaniu podatku. O koszty rehabilitacji można bowiem pomniejszyć dochód z rozliczenia. Niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać z ulgi chętnie wykorzystują PITy 2011 Program, najlepsze narzędzie do obliczeń podatkowych. Program do rozliczania PIT 2011 pomoże także Tobie przebrnąć przez wszystkie formalności związane z deklaracjami rocznymi 2011.

Skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej można wówczas, gdy osoba, której dotyczy wydatek, ma:
– orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
– decyzję przyznającą rentę z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub
– orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16. roku życia).

Jeśli przepisy wymieniające rodzaje odliczeń mówią o niepełnosprawnych z I grupą inwalidztwa, chodzi o osoby, w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Osoby z II grupą inwalidztwa to takie, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. Nie czekaj pobierz Program PITy 2011 z naszej strony.

Jeśli urząd skarbowy sprawdzi nasze rozliczenie podatku 2011, trzeba będzie przedstawić dowody poniesienia wydatków (faktury, rachunki, potwierdzenia przelewu itp.). Nie dotyczy to tylko opłat na przewodnika, psa oraz samochód. Ale także w tych trzech sytuacjach fiskus może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Przy rozliczaniu ulgi rehabilitacyjnej należy pamiętać, że inwestycje powinny się wiązać z rodzajem choroby osoby niepełnosprawnej. Zakupy mają służyć jej rehabilitacji albo ułatwiać codzienne życie. Urząd skarbowy może zweryfikować, czy wpisane w rozliczenie roczne za 2011 inwestycje faktycznie były związane z potrzebami osoby niepełnosprawnej. Przyda się tu opinia lekarza potwierdzająca konieczność używania danej rzeczy. Trzeba również pamiętać o dodatkowych warunkach ulgi rehabilitacyjnej. Na przykład wydatki na leki możemy odliczyć jedynie wtedy, gdy lekarz specjalista stwierdzi, iż osoba niepełnosprawna powinna je stosować.

Opłaty na przewodnika, psa i samochód można odliczyć tylko do 2280 zł rocznie. Natomiast kupując medykamenty, można pomniejszyć dochód o różnicę między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł. Na przykład podatnik, który utrzymuje niepełnosprawnego syna i co miesiąc wydaje na leki 150 zł, za 2011 r. odliczy w sumie 600 zł [12 x (150 – 100)]. Pozostałe wydatki na cele rehabilitacyjne odliczymy w całości, musimy jednak mieć dowody ich poniesienia.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie. Z odliczenia skorzystają bowiem także ci, którzy utrzymują niepełnosprawnych (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe). Utrzymują, to znaczy zapewniają im środki do życia, ponoszą koszty związane z ich wyżywieniem, mieszkaniem i innymi potrzebami. Dlatego w razie kontroli urzędu skarbowego, opiekun będzie musiał wykazać, że niepełnosprawny jest na jego utrzymaniu. Dochody osób niepełnosprawnych, znajdujących się na utrzymaniu opiekuna, nie mogą przekroczyć w ciągu roku 9120 zł.

Gdyby już po złożeniu deklaracji rocznej okazało się, że z jakiegoś powodu ulga rehabilitacyjna nam nie przysługuje, należy wówczas skorygować swój PIT np. z PITy 2011 Program i zapłacić należny podatek dochodowy z odsetkami od pierwotnego terminu płatności.

ulga-rehabilitacyjna-w-pity-2011-program-skorzystaj-i-ty

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles