|  | 

Pit 39 druk

Ulga mieszkaniowa, sprawdź ile pieniędzy możesz odliczyć od podatku w pity 2016 program.

Ulga mieszkaniowa, sprawdź ile pieniędzy możesz odliczyć od podatku w pity 2016 program.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Z ulgi mieszkaniowej, zwanej inaczej odsetkową można skorzystać do końca 2027 r. Warunkiem nabycia prawa do ulgi było zaciągniecie kredytu na cele mieszkaniowe do 31 grudnia 2006r. Pity 2016 program obliczy kwotę ulgi, polegającej na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku. Przy czym muszą to być faktycznie poniesione wydatki na spłatę kredytu, mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w danym roku podatkowym.

 

Pit 2016 program do rozliczania, wykaże, jaki limit ulgi odsetkowej nam przysługuje, gdyż jest ona limitowana. Oznacza to, że ulga przysługuje do wysokości, odpowiadającej iloczynowi 70 metrów kwadratowych. Określana ona jest w rozporządzeniu rocznej kwoty, odpowiadającej cenie metra w danym roku. Rozliczenie podatku za 2016, z uwzględnieniem ulgi mieszkaniowej trzeba zacząć od określenia wysokości limitu. Przez cały czas dokonywania odliczeń obowiązuje nas limit wyznaczony za rok, za który ulga przysługiwała nam po raz pierwszy. Pierwszego odliczenia dokonać można w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym lokal przeszedł na własność podatnika, czyli wraz z uzyskaniem aktu notarialnego.

 

Limit oblicza się w następujący sposób: przy pierwszym odliczeniu, należy sprawdzić, jaka wartość odsetek będzie można maksymalnie odliczyć. Jeżeli otrzymany kredyt przekracza limit za pierwszy rok odliczania, zapłacone odsetki odliczyć można tylko częściowo. W tym celu dzieli się wartość przyznanej pożyczki przez limit za pierwszy rok, w którym przysługuje odliczenie. W ten sposób wyznaczany jest wskaźnik, określający, jaka część zapłaconych odsetek może być odliczona. Następnie kwotę faktycznie zapłaconych odsetek mnoży się przez otrzymany wskaźnik- taki limit przysługuje podatnikowi do końca korzystania z ulgi. Jak widać nie jest trudno o pomyłkę. Program do pitów za 2016 szybko, a co najważniejsze bezbłędnie obliczy ulgę mieszkaniową, należną podatnikowi, który w latach 2002-2006 zaciągnął kredyt na własne potrzeby mieszkaniowe. Należy zaznaczyć, iż ulga nie dotyczy mieszkań na rynku wtórnym i osób, które wzięły kredyt na następne mieszkanie. Odliczenie nie przysługuje też w związku z zakupem gruntu, piwnicy oraz garażu.

 

Ustawodawca zdefiniował cele mieszkaniowe jako:

  • budowę budynku mieszkalnego
  • wniesienie wkładu budowlanego albo mieszkalnego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego lub lokalu w takim budynku
  • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu w budynku od gminy albo od osoby, która wykonała ten budynek budynek w wykonaniu działalności gospodarczej
  • nadbudowę lub rozbudowę na cele mieszkalne, przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części, w wyniku, których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Warunkiem uzyskania ulgi odsetkowej jest lokalizacja kredytowanej inwestycji. Oznacza to, że nieruchomość musi znajdować się na terenie Polski, przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe, w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Odliczyć ulgę można od kredytów na cele mieszkaniowe, udzielone przez podmiot uprawiony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych do udzielania pożyczek. Podatnik, aby odliczyć ulgę, musi ja udokumentować. Muszą być to faktycznie kwoty zapłacone. W celu wykazania poniesionych wydatków należy zwrócić się do banku o wystawienie zaświadczenia. Niestety, najczęściej jest ono dodatkowo płatne. Kwestia zaświadczenia jest szczególnie ważna w przypadku kredytów walutowych. Chodzi tu o różnice obliczania kursu walut, gdyż odliczanie odbywa się w złotych.

ulga-mieszkaniowa-sprawdz-ile-pieniedzy-mozesz-odliczyc-od-podatku-w-pity-2016-program

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2011 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić. Nie trać czasu, skorzystaj także z PITy 2011 Program. Dzięki PIT 2011 Program do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program do Pitów 2011 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne 2011.