|  | 

Pit 39 druk

Ulga dla artystów i twórców przy rozliczeniach rocznych PIT 2016. Artyści przy rozliczeniu podatkowym 2016 używają PITy 2016 program.

Ulga dla artystów i twórców przy rozliczeniach rocznych PIT 2016. Artyści przy rozliczeniu podatkowym 2016 używają PITy 2016 program.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W 2016 roku wszystkie rozliczenie podatkowe z urzędem skarbowym mogą być wykonywane przez Internet. Także artyści i twórcy mogą wykonać elektroniczne rozliczenie pit 2016.

 

Bardzo przydatny w może się w takiej sytuacji okazać program do pitów 2016, pozwoli on artystom/twórcom bezproblemowo obliczyć wartość należnego podatku na podstawie podanych przez nich danych liczbowych. Nie da się ukryć, że programy takiej jak pity 2016 program zdecydowanie ułatwiają podatnikom złożenie deklaracji podatkowe i czynią rozliczenie PIT 2016 dużo łatwiejszym.

 

Całkiem niedawno pojawiły się pogłoski, że rząd planuje zniesienie ulg przysługującym artystom i twórcom podczas dokonywania rozliczenia z fiskusem. Planowano zniesienie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, które dotychczas ta grupa, po spełnieniu określonych warunków, mogła odpisywać od swojego przychodu. Pomysł ten jednak nie został wcielony w życie i deklaracje podatkowe za rok 2016 będą składane na dotychczas obowiązujących zasadach, co oznacza, że zarówno twórcy jak i artyści nie stracą swoich dotychczasowych przywilejów.

 

Przepisy podatkowe (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) przewidują, że osoba, która swoje przychody uzyskuje z tytułu umowy o dzieło może odliczyć od nich koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%. Jednak w przypadku artystów i twórców koszty uzyskania przychodu mogą stanowić aż 50%. Ma to miejsce wtedy, gdy twórcy korzystają z praw autorskich, a artyści wykonawcy z praw pokrewnych. Oznacza to, że wykonują oni dla osoby zamawiającej przedmiot/utwór, który jest przedmiotem prawa autorskiego. W momencie, gdy artysta/twórca ma prawo do skorzystania z 50% ulgi obliczenie podstawy opodatkowania dokonywane jest następująco:

  • przychód uzyskany przez artystę/twórcę pomniejszany jest o wysokość składek wniesionych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia społecznego,

  • uzyskaną wartość zmniejsza się o połowę (50% koszty uzyskania przychodu).

Otrzymany w wyniku obliczeń dochód stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Zanim artysta bądź twórca złoży deklarację podatkową powinien dokładnie przeczytać przepisy określające jakie przychody uznawane są za przychody osiągane z tytułu praw autorskich lub też praw pokrewnych. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych za przedmiot prawa autorskiego uznaje się każdy przejaw działalności twórczej posiadający indywidualny charakter, niezależnie od tego jaką ma on postać i domniemywa się, że twórca, to osoba, której nazwisko jest umieszczone na danym przedmiocie lub podawane do wiadomości publicznej w inny, dowolny sposób.

 

Przepisy te są źródłem wielu wątpliwości podatników, dlatego też często konieczne jest zasięgnięcie porady. Bardzo istotne jest, że żaden z organów podatkowych nie ma prawa do interpretacji przepisów zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dlatego też pomocy w tej kwestii należy szukać w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie na pewno uzyskamy informację, czy w świetle obowiązującego prawa jesteśmy artystą wykonawcą, czy może twórcą.

 

Jeżeli dana osoba jest twórcą lub artystą (zgodnie z ustawą), a wykonywana przez niego praca jest niepowtarzalna, charakteryzuje się indywidualnym charakterem, a także spełnia przesłanki utworu (które są także określone w ustawie), to zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% jego całkowitej wartości.

ulga-dla-artystow

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2011 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić. Nie trać czasu, skorzystaj także z PITy 2011 Program. Dzięki PIT 2011 Program do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program do Pitów 2011 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne 2011.