|  | 

Pit 11 2014 druk

Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą

Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Dochody osiągnięte przez niepełnoletnie dziecko w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być:

 • doliczane do dochodów uzyskanych przez rodzica lub opiekuna prawnego,

 • rozliczane w PIT 2016 druk, wypełnionym w imieniu dziecka i podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Z pierwszą sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy dziecko weszło w posiadanie majątku przedsiębiorstwa poprzez otrzymanie darowizny lub wskutek dziedziczenia. Prawo do zarządzania przedsiębiorstwem, do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, spoczywa w tym przypadku na opiekunach prawnych. Uzyskane dochody powinny zostać przez nich wykazane we własnej deklaracji podatkowej. Jeżeli rodzic/opiekun nie osiągnął w 2016 r. żadnego dochodu lub nie rozlicza się na formularzu PIT-36, powinien we własnym imieniu wypełnić druk PIT-36 i wykazać w nim dochody dziecka oraz dołączyć do zeznania załącznik PIT/M.

Z drugą sytuacją mamy do czynienia, gdy dziecko samo rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym, że osoba niepełnoletnia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może samodzielnie składać rocznej deklaracji podatkowej. Zeznanie PIT 2016 w jej imieniu musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.

Trzeba pamiętać, że jeżeli niepełnoletnie dziecko wstąpi w związek małżeński, w świetle prawa staje się osobą pełnoletnią i uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. W tym przypadku osoba, która nie ukończyła 18 lat wypełnia i podpisuje własne rozliczenie pit za 2016 r. Ma do tego prawo zarówno wtedy, gdy posiada darowany lub odziedziczony majątek przedsiębiorstwa, a także wtedy, gdy sama rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat lub wstąpiło w związek małżeński w trakcie 2016 r. deklarację za miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości trzeba rozliczyć na omówionych powyżej zasadach, a zeznanie za pozostałe miesiące dziecko powinno wypełnić samodzielnie.

rozliczenie-dochodow-dziecka-prowadzacego-dzialalnosc-gospodarcza

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

 • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może

Pit 38: