|  | 

Pit 38

Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Rozliczasz dochody z zagranicy, z pomocą przychodzi Pity 2011 Program, aplikacja najchętniej wybierana przez Polaków. Skorzystaj z ulgi abolicyjnej oraz najlepszego programu Pit 2011 do rozliczeń podatkowych.

Podatnicy, którzy nie przenieśli swojego miejsca zamieszkania (tzw. rezydencji podatkowej) za granicę i deklarują nadal stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub przebywają w Polsce ponad 183 dni w roku, muszą rozliczyć w Rzeczpospolitej wszystkie dochody osiągane w danym roku podatkowym. Jeśli podatnicy w roku podatkowym osiągają dochody za granicą lub w Polsce i za granicą w ciągu tego samego roku podatkowego, muszą dokonać rozliczenia PIT w obu tych państwach. Z pomocą przychodzi nam jednak PIT 2011 program do rozliczenia zeznań podatkowych. Pity 2011 program jest najchętniej używaną aplikacja przez Polaków do rozliczenia pit 2011.

Składając rozliczenie roczne podatnicy mogą skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej. Ulga abolicyjna polega na odliczeniu od podatku kwoty równej podatkowi „dopłacanemu” w Polsce od dochodów osiąganych za granicą i podlegających w Polsce rozliczeniu. Istotą tej ulgi jest wyrównanie wysokości podatku płaconego przy rozliczaniu dochodów zagranicznych. Celem ulgi abolicyjnej jest ujednolicenie podatkowych obciążeń podatników osiągających dochody za granicą – niezależnie od metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w umowie z krajem, w którym dochody te zostały przez podatnika osiągnięte.

Ulga abolicyjna przysługuje podatnikom opodatkowanym według skali podatkowej albo podatkiem liniowym 19% lub ryczałtem ewidencjonowanym. Prawo do ulgi abolicyjnej przysługuje podatnikom, którzy osiągnęli dochody osiągane ze źródła przychodów w postaci „pracy”. Możliwość skorzystania z ulgi nie została uzależniona od tego, czy wyżej wymienione dochody z pracy osiągnięte za granicą zostały opodatkowane w państwie źródła, tj. w państwie, w którym podatnik je uzyskuje. Nie ma też znaczenia czy Polska zawarła czy nie zawarła z tym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Bez przeszkód można także wykorzystać program do rozliczania pitów za 2011 rok.

Z ulgi abolicyjnej nie można skorzystać w odniesieniu do podatku należnego od dochodów osiąganych w tzw. rajach podatkowych, czyli krajach lub na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Ulga abolicyjna podlega odliczeniu w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (zeznanie roczne). We wzorach rozliczenia roczne pitów mających zastosowanie do rozliczenia pity 2011 na odliczenie tej ulgi została przewidziana specjalna rubryka. W załączniku do zeznania PIT/ZG (informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym) podajemy informację o państwie, w którym podatnik uzyskiwał dochody, wysokości dochodu i zapłaconego podatku. Informację z PIT/ZG należy wpisać w zeznaniu rocznym w części H – obliczenie podatku w rubryce „dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej przeliczona na złote”.

Kwotę ulgi abolicyjnej dotyczącej dochodu wykazanego w PIT/ZG należy wykazać w PIT/O (informacji o odliczeniach od dochodu / przychodu i od podatku w roku podatkowym) w części C – odliczenia od podatku, w pkt. 4 – „ulga, o której mowa w art. 27 g ustawy”. Informację z PIT/O o wysokości ulgi abolicyjnej należy natomiast wpisać w części I – odliczenia od podatku w rubryce „odliczenia od podatku wykazane w części C załącznika PIT/O”.

rozliczasz-dochody-z-zagranicy-w-pity-2011-program-przeczytaj-o-uldze-abolicyjnej

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Tzw. ulga internetowa cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Można z niej skorzystać rozliczając się w sposób tradycyjny jak i w przypadku korzystania z naszej aplikacji PITy 2011 Program. Dzięki uldze można odliczyć od rozliczenia pit 2011 koszty poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości do 760 zł. Podatnicy coraz częściej zastanawiają się jednak,

  • Rozlicz zyski z najmu z PITy 2011 Program

    Rozlicz zyski z najmu z PITy 2011 Program

    Podatnik może złożyć rozliczenie podatkowe 2011 z tytułu zysków z najmu albo według skali podatkowej, albo ryczałtem. W tym drugim wypadku stawka wynosi tylko 8,5 proc., trzeba jednak spełnić pewne warunki. W rozliczeniu z tytułu najmu podatnikom pomaga Pity 2011 Program. Najlepsza i zarazem darmowa aplikacja PIT 2011 Program do pobrania z naszej strony. Wybierz