|  | 

Pit 16a druk

Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016

Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

O obowiązkach podatnika względem polskich organów skarbowych decyduje jego rezydencja podatkowa. Polski rezydent podatkowy powinien wykazać w deklaracji rocznej dochody osiągnięte zarówno w kraju jak i za granicą, ponieważ ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy. Osoba, które posiada rezydencję podatkową w innym kraju, wypełnia rozliczenie pit 2016 uwzględniając jedynie dochody, które uzyskała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż jej obowiązek względem fiskusa ma charakter ograniczony. Istnieją także sytuacje, w których podatnik nie musi w ogóle rozliczać się z urzędem skarbowym. Zostaną one szczegółowo omówione w dalszej części artykułu.

Warto zapamiętać, że za rezydentów podatkowych uznaje się osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • spędziły na terenie danego państwa więcej niż 183 dni w roku,

 • posiadają na terenie danego państwa centrum interesów osobistych i/lub zawodowych.

Rezydencję dla celów podatkowych można potwierdzić tzw. certyfikatem rezydencji, który wydawany jest przez odpowiedni organ podatkowy.

Aby uniknąć podwójnego naliczania podatku dochodowego od tych samych dochodów, rządy poszczególnych państw zawierają ze sobą umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania. To właśnie przepisy, które zostały w nich zawarte określają czy i w jaki sposób podatnik powinien się rozliczyć z dochodów pochodzących z zagranicy. W większości przypadków zastosowanie znajdują następujące metody:

 • metoda zwolnienia z progresją,

 • metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metoda zwolnienia z progresją zakłada brak poboru podatku dochodowego w Polsce, jednak wysokość dochodu uzyskanego za granicą może wpłynąć na stawkę podatkową, jaka zostanie zastosowana do naliczenia podatku od dochodów krajowych. W przypadku tej metody zeznanie roczne 2016 trzeba złożyć tylko wtedy, gdy poza dochodami zagranicznymi uzyskano także dochody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym wypadku podatnik nie ma obowiązku rozliczania się z fiskusem, a podatek opłaca w kraju, w którym znajdowało się źródło jego dochodów.

Metoda proporcjonalnego odliczenia jest stosowana nie tylko wtedy, gdy przewiduje ją umowa pomiędzy poszczególnymi państwami, ale również wtedy, gdy dane państwa nie zawarły ze sobą żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tą metodą, podatek opłacony za granicą można uwzględnić w wypełnianej deklaracji, ale tylko w takiej wysokości, a jakiej zostałby on naliczony w Polsce. Niezależnie od tego czy podatnik uzyskiwał w danym roku podatkowym dochody krajowe, czy też nie, złożenie zeznania w urzędzie skarbowym jest obowiązkowe.

Dochody z zagranicy są zawsze rozliczane na formularzu PIT-36. Jeżeli dochody krajowe wykazalibyśmy normalnie w pit 37 formularz, w związku z koniecznością uwzględnienia z deklaracji dochodów uzyskanych poza granicami kraju, powinniśmy rozliczyć je w PIT-36. Nie należy składać w urzędzie dwóch oddzielnych formularzy – PIT-36 i druk PIT-37, wszystkie dochody trzeba opodatkować łącznie. Ponadto, do zeznania powinien zostać dołączony załącznik PIT/ZG, będący informacją o wysokości dochodów z zagranicy i opłaconym podatku dochodowym.

Trzeba pamiętać, że wszystkie dochody muszą zostać wykazane w walucie krajowej. W związku z tym konieczne będzie przeliczenie dochodów z zagranicy na złote polskie. Trzeba zrobić to wg średniego kursu dla danej waluty, obowiązującego w dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym wynagrodzenie zostało przekazane do dyspozycji podatnika. PITy 2016 program posiada wbudowany kalkulator walutowy, który umożliwi nam szybkie i poprawne przeliczenie poszczególnych kwot. Jeżeli zdecydujemy się na wypełnienie deklaracji w programie, będziemy mogli ją potem wysłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, dzięki czemu zaoszczędzimy czas i pieniądze.

rozliczanie-dochodow-z-zagranicy-w-pit-2016

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

  Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

  Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy podatkowych w taki sposób rośnie z roku na rok i należy się spodziewać, że e-deklaracje 2016 prześle przez Internet jeszcze większa liczba podatników niż w latach ubiegłych. Odkąd zniesiony został wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rozliczenie dochodów lub

 • Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

  Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

  Do najpopularniejszych błędów występujących w deklaracjach podatkowych należą błędy obliczeniowe oraz błędy w danych identyfikacyjnych, bardzo często podatnicy zapominają także o uzupełnieniu pól obowiązkowych i dołączeniu niezbędnych załączników. Trzeba pamiętać, że podczas rozliczania się z fiskusem konieczne jest uwzględnienie wszystkich dochodów lub przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Jeśli jakieś dochody nie zostaną wykazane, możemy