|  | 

Pit 38

Rozlicz zyski z najmu z PITy 2011 Program

Rozlicz zyski z najmu z PITy 2011 Program
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Podatnik może złożyć rozliczenie podatkowe 2011 z tytułu zysków z najmu albo według skali podatkowej, albo ryczałtem. W tym drugim wypadku stawka wynosi tylko 8,5 proc., trzeba jednak spełnić pewne warunki.

W rozliczeniu z tytułu najmu podatnikom pomaga Pity 2011 Program. Najlepsza i zarazem darmowa aplikacja PIT 2011 Program do pobrania z naszej strony. Wybierz nasz program do pitów 2011 miej problem z głowy.

Najem jest odrębnym od działalności gospodarczej źródłem przychodu, choć oczywiście może istnieć także najem, który prowadzony jest w ramach działalności. Jeśli nie wchodzi on w zakres tego, czym zajmuje się firma, wybór sposobu rozliczenia PIT 2011 z najmu pozostawiony jest osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie wtedy, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jak pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl ustawy dochody osiągane przez podatników z najmu są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że jej przepisy dotyczą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, w tym: osiągające przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby fizyczne osiągające przychody z umowy najmu czy dzierżawy, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ale uwaga! Warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy rozliczenia pit 2011 jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku składa je do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jako przykład może nam posłużyć podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a jest właścicielem gospodarstwa rolnego (w skład którego wchodzi również budynek mieszkalny przystosowany do wynajmu pokoi gościnnych), który zamierza wynajmować pokoje, a do sporządzenia deklaracji może wykorzystać np. PITy 2011 Program. W tym przypadku przychody uzyskiwane z najmu mogą być opodatkowane zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik musi jednak złożyć pisemne oświadczenie o wyborze rozliczenia w formie ryczałtu naczelnikowi urzędu skarbowego.

rozlicz-zyski-z-najmu-z-pity-2011-program

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Tzw. ulga internetowa cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Można z niej skorzystać rozliczając się w sposób tradycyjny jak i w przypadku korzystania z naszej aplikacji PITy 2011 Program. Dzięki uldze można odliczyć od rozliczenia pit 2011 koszty poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości do 760 zł. Podatnicy coraz częściej zastanawiają się jednak,

  • Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy, z pomocą przychodzi Pity 2011 Program, aplikacja najchętniej wybierana przez Polaków. Skorzystaj z ulgi abolicyjnej oraz najlepszego programu Pit 2011 do rozliczeń podatkowych. Podatnicy, którzy nie przenieśli swojego miejsca zamieszkania (tzw. rezydencji podatkowej) za granicę i deklarują nadal stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub przebywają w Polsce ponad 183 dni w