|  | 

Pit 16a druk

Rodzaje formularzy PIT 2016

Rodzaje formularzy PIT 2016
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Istnieją różne rodzaje formularzy podatkowych. Każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów/przychodów. Bardzo ważne jest, aby rozliczenie roczne 2016 zostało złożone w urzędzie skarbowym na właściwym druku podatkowym, w przeciwnym razie podatnik będzie zmuszony do wypełnienia korekty. Poniżej zostały opisane wszystkie najpopularniejsze formularze pit 2016.

Formularz PIT-28 wypełniają przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Istnieje pięć stawek ryczałtu – 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%. Wysokość stawki, którą ma obowiązek zastosować podatnik, jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Jak sama nazwa wskazuje, ryczałt naliczany jest od przychodów, oznacza to, że nie ma możliwości odliczenia kosztów. Ryczałtowcy mogą uwzględnić w zeznaniu, odprowadzone w trakcie roku, składki ubezpieczeniowe, a także niektóre ulgi podatkowe. Ostateczny termin złożenia PIT-28 upływa 2 marca 2017 r.

Z formularza PIT-36 korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, których działalność jest opodatkowana zgodnie ze skalą podatkową (18 i 32%), a także osoby, które nie spełniają warunków koniecznych do rozliczenia się na formularzu PIT-37. Podstawę do opodatkowania stanowi w PIT-36 dochód, co oznacza, że w zeznaniu można uwzględnić poniesione koszty. Podatnicy wypełniający PIT-36 mogą skorzystać z wszystkich najpopularniejszych ulg podatkowych (m.in. rehabilitacyjnej, prorodzinnej, internetowej), a także wypełnić formularz PIT 2016 wraz z małżonkiem. Termin złożenia PIT-36 upływa 30 kwietnia 2017 r.

Z formularza PIT-36L korzystają podatnicy, którzy zdecydowali się na odprowadzanie podatku liniowego. Podatek ten jest naliczany od dochodu, będącego przychodem pomniejszonym o koszty poniesione w celu jego uzyskania. Stawka podatku wynosi obecnie 19% i jest niezależna od wysokości osiągniętego dochodu. W zeznaniu można uwzględnić opłacone składki ZUS, ulgi podatkowe i odliczenia. Rozliczenie wraz z małżonkiem nie jest możliwe. Ostatecznym terminem złożenia PIT-36L w urzędzie skarbowym jest 30 kwietnia 2017 r.

W formularzu PIT-37 podatek jest naliczany na takich samych zasadach, jak w PIT-36. Z tą różnicą, że druk PIT-37 może uwzględniać jedynie te dochody, które zostały uzyskane za pośrednictwem płatnika (pracodawcy/zleceniodawcy). Podatnikom korzystającym z PIT-37 przysługują wszystkie ulgi podatkowe i odliczenia, a także możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku (3 091 zł). Małżonkowie, którzy nie osiągają innych dochodów, opodatkowanych na preferencyjnych zasadach, mogą złożyć wspólny PIT-37. Trzeba jednak pamiętać, że osoby, które odliczają w zeznaniu straty z lat ubiegłych lub mają obowiązek doliczenia do własnego dochodu dochodów osiągniętych przez niepełnoletnie dzieci, muszą zamiast PIT-37 wypełnić PIT-36. Deklarację PIT-37 trzeba złożyć do 30 kwietnia 2017 r.

PIT-38 przeznaczony jest do rozliczania dochodów/strat osiągniętych w związku z odpłatnym zbyciem: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a także dochodów bądź strat z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną i wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Dochody wykazane w PIT-38 są obciążone 19% podatkiem ryczałtowym, a ostateczny termin złożenia zeznania upływa 30 kwietnia 2017 r.

W formularzu PIT-39 wykazujemy dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw pokrewnych, które zostały nabyte lub wybudowane po 31 grudnia 2008 r. Podatek dochodowy ma w tym przypadku formę 19% ryczałtu i jest naliczany od dochodu. Deklaracja PIT-39 musi zostać złożona do 30 kwietnia 2017 r., możemy ją wysłać przez Internet wykorzystując do tego celu program PITy 2016.

rodzaje-formularzy-pit-2016

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

    Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

    Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy podatkowych w taki sposób rośnie z roku na rok i należy się spodziewać, że e-deklaracje 2016 prześle przez Internet jeszcze większa liczba podatników niż w latach ubiegłych. Odkąd zniesiony został wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rozliczenie dochodów lub

  • Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

    Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

    Do najpopularniejszych błędów występujących w deklaracjach podatkowych należą błędy obliczeniowe oraz błędy w danych identyfikacyjnych, bardzo często podatnicy zapominają także o uzupełnieniu pól obowiązkowych i dołączeniu niezbędnych załączników. Trzeba pamiętać, że podczas rozliczania się z fiskusem konieczne jest uwzględnienie wszystkich dochodów lub przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Jeśli jakieś dochody nie zostaną wykazane, możemy

Pit 38: