|  | 

Pity 2014

Prawo podatnika do wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej – jak to się robi

Prawo podatnika do wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej – jak to się robi
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, odnoszące się do rozliczeń podatkowych podatników oraz do zwolnień podatkowych, mogą sprawiać pewne trudności we właściwym ich interpretowaniu. Od interpretacji tej zależy jednak, czy podatnik poprawnie rozliczy się z fiskusem na formularzu Pit, czy też źle zrozumie przepisy i na przykład odstąpi od opłacenia podatku, który w rzeczywistości należał się fiskusowi.

Rozliczenia PITy podatników muszą być zgodne z obowiązującym stanem prawnym w Polsce. Jeśli podatnik ma wątpliwości, co do poprawności interpretacji istniejących przepisów podatkowych, zawsze może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przez fiskusa. Jak tego dokonać i co daje indywidualna interpretacja sytuacji podatkowej?

Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Podmiotem upoważnionym do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, jest naczelnik Urzędu Skarbowego, który zostaje upoważniony do takiej funkcji przez Ministra Finansów. Generalnie, wszystkie indywidualne interpretacje prawa podatkowego muszą być wydawane w imieniu Ministra Finansów, choć rzadko kiedy sam minister wydaje takie pisma i odpowiada podatnikom na ich wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Prawo do złożenia takiego wniosku mają:

 • Podatnicy,
 • Płatnicy,
 • Inne podmioty, w tym osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powodem, dla którego podatnik czy płatnik wnosi wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej są wątpliwości co do zaistniałego u tego podmiotu prawa podatkowego, stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

Jak wnioskować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

Jeśli podatnik lub płatnik chce dowiedzieć się w sposób jednoznaczny, jak ma zastosować przepisy podatkowe w swojej sytuacji, albo jeśli będzie chciał uzyskać potwierdzenie, że właściwie zastosował przepisy podatkowe, wówczas może wnioskować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W tym celu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej na formularzu ORD-IN lub ORD-IN/A.

Jeśli chodzi o wydawanie interpretacji indywidualnych w takich województwach jak: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-pomorskie, wniosek o ich sporządzenie składa się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, przy ul. Św. Jakuba 20. Z kolei, w województwie małopolskim, podkarpackim i śląskim, wnioski składa się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Białej, przy ul. Traugutta 2a. W województwie mazowieckim składa się wnioski do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku przy ul. 1 Maja 10. Ten sam adres powinny wybrać osoby mające miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla województwa lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, właściwym adresem będzie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Wronia 65. Z kolei dla województwa dolnośląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej należy złożyć do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, przy ul. Dekana 6.

Uzyskanie interpretacji indywidualnych nie jest bezpłatne. Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które zostanie ujęte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Organy wydające interpretacje mają zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, maksymalnie 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku, na wydanie interpretacji. Takie dokumenty są wydawane jednak bezzwłocznie podatnikom, zwykle w czasie krótszym niż maksymalny czas przeznaczony na wydanie interpretacji indywidualnej.

prawo-podatnika

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Czy każdy formularz rozliczenia PIT może uwzględnić przekazanie 1 proc. podatku na OPP

  Czy każdy formularz rozliczenia PIT może uwzględnić przekazanie 1 proc. podatku na OPP

  W ramach rocznego rozliczenia podatkowego podatnicy mogą wesprzeć organizacje charytatywne, na przykład w formie dokonanej darowizny, którą można odliczyć w zeznaniu rocznym. Zeznania roczne Pity mogą też uwzględniać przekazanie 1 proc. podatku na OPP, czyli organizacji pożytku publicznego. Czy każde rozliczenie PIT będzie mogło uwzględniać przekazanie 1% podatku dla OPP czy są w tym względzie

 • Czy PIT-19A można rozliczyć przez Internet – zeznania podatkowe z Programem PITy 2014

  Czy PIT-19A można rozliczyć przez Internet – zeznania podatkowe z Programem PITy 2014

  Deklaracja PIT 2013 może zostać złożona przez Internet, bez tracenia czasu na stanie w kolejkach w Urzędach Skarbowych. Pity 2013 program pozwoli na prawidłowe rozliczenie roczne i na przesłanie wypełnionego druku PIT przez Internet do Urzędu Skarbowego. Dziś już nie jest wymagane w przypadku wielu deklaracji posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wystarczy, aby podać przychód z