|  | 

Pit 38

PITy 2011 Program rozlicz swoje autorskie umowy o dzieło.

PITy 2011 Program rozlicz swoje autorskie umowy o dzieło.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Dla niektórych przychodów ustawodawca dopuścił możliwość ustalania kosztów zryczałtowanych. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, składając rozliczenie pitu, mogą oni zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Warto przy sporządzeniu deklaracji skorzystać z aplikacji PITy 2011 Program. Tysiące Polaków przy rozliczaniu umów o dzieło korzysta z PIT 2011 Program. Nie czekaj program do rozliczania pitów 2011 do pobrania na naszej stronie.

Na początku przypomnijmy, że zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów niepodlegających PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Źródłami przychodów mogą być m.in.: prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Pobierz darmowy program pity 2011 narzędzie sprawdzone i polecane przez miliony Polaków.

Zgodnie z treścią ustawy o pity rozliczenie roczne 2011 podatku kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W odniesieniu do niektórych przychodów ustawodawca dopuścił możliwość ustalania kosztów zryczałtowanych. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu.

Forma stosunku prawnego, w ramach którego wykonane są prace twórcze, czy to będzie umowa o pracę czy też umowa o dzieło lub zlecenia, nie ma znaczenia dla kwalifikacji prac twórczych. Wynagrodzenie wypłacone twórcom z tytułu praw autorskich w tym również z odpłatnego zbycia tych praw, z reguły będzie stanowiło dla tych osób przychody z praw autorskich, o których mowa w ustawie o pity rozliczenia podatkowe.

Co do zasady, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. O zastosowaniu 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego. Warunkiem koniecznym do skorzystania z podwyższonych kosztów w rozliczenie PIT za 2011 rok jest udzielenie zamawiającemu licencji na korzystanie z danego utworu. Innymi słowy wymagane jest przeniesienie praw autorskich przez twórcę. Taką umowę rozliczysz jako autorską w PITy 2011 program z 50% kosztami uzyskania przychodu.

Zaznaczmy, że w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno – urbanistyczne, urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.

pity-2011-program-rozlicz-swoje-autorskie-umowy-o-dzielo

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Tzw. ulga internetowa cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Można z niej skorzystać rozliczając się w sposób tradycyjny jak i w przypadku korzystania z naszej aplikacji PITy 2011 Program. Dzięki uldze można odliczyć od rozliczenia pit 2011 koszty poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości do 760 zł. Podatnicy coraz częściej zastanawiają się jednak,

  • Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy, z pomocą przychodzi Pity 2011 Program, aplikacja najchętniej wybierana przez Polaków. Skorzystaj z ulgi abolicyjnej oraz najlepszego programu Pit 2011 do rozliczeń podatkowych. Podatnicy, którzy nie przenieśli swojego miejsca zamieszkania (tzw. rezydencji podatkowej) za granicę i deklarują nadal stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub przebywają w Polsce ponad 183 dni w