|  | 

Pit 38

PITy 2011 Program pomoże w rozliczeniu ulgi prorodzinnej

PITy 2011 Program pomoże w rozliczeniu ulgi prorodzinnej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ulga prorodzinna z rozliczenia PIT obejmuje m.in. pełnoletnie dzieci uczące się, które nie ukończyły 25 lat, pod warunkiem, że ich dochody w roku podatkowym nie przekroczyły 3089 zł. Do limitu tego wliczane są dochody opodatkowane według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz dochody ze zbycia papierów wartościowych (tzw. dochody z giełdy) podlegające opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym PIT. Najprostszym sposobem skorzystania z tej ulgi jest wykorzystanie aplikacji PITy 2011 Program. Wystarczy wpisać swoje przychody, koszty ich uzyskania oraz zaliczki, a nasze narzędzie PIT-y 2011 Program policzy za Ciebie wszystko automatycznie. Z PIT 2011 program do rozliczenia wyślesz także elektronicznie swoją deklarację. Darmowy program PITy 2011 to najlepszy sposób na szybkie rozliczenie za 2011.

Najnowsza wersja aplikacji PITy 2011 Program do pobrania na naszej stronie internetowej.

Należy pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów także zagraniczne zarobki dziecka wliczane są do limitu dopuszczalnych dochodów pełnoletniego dziecka bez względu na stosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania. W praktyce oznacza to, że nawet dochód zwolniony w Polsce z obowiązku składania rozliczenia pity 2011 na skutek zastosowania metody wyłączenia z progresją pozbawi rodzica ulgi, jeżeli przekroczy ustawowy próg 3089 zł. Natomiast inne dochody dziecka wolne od podatku dochodowego nie powinny być brane pod uwagę przy ocenie prawa do ulgi.

Katalog takich dochodów wolnych od podatku zawarty jest w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienia z rozliczenia PIT dotyczą m.in. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty, prawa o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym. Zwolnienia stypendiów z rozliczenia PIT-y 2011r. obejmują także świadczenia otrzymane w związku z odbywaniem stypendium w zagranicznej placówce, bez względu na to, czy jest to placówka pochodząca z kraju unijnego, czy też z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej.

Dzieci pełnoletnie objęte ulgą prorodzinną najczęściej otrzymują stypendia (naukowe, socjalne), alimenty, zasiłki, nagrody w konkursach szkolnych, które, korzystając ze zwolnienia z opodatkowania, nie mają wpływu na prawo rodziców do ulgi prorodzinnej w składanym rozliczeniu.

Trzeba również pamiętać, że kwotowy limit dochodów w pity2011 rozliczenie podatku nie odnosi się do dzieci małoletnich, tzn. takich, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, ani dorosłych dzieci niepełnosprawnych, które objęte są ulgą, jeżeli otrzymywały rentę socjalną, zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny.

W stosunku do wszystkich dzieci ulga prorodzinna jest jednak wyłączona w przypadku, gdy w roku podatkowym miały do nich zastosowanie przepisy o ryczałcie ewidencjonowanym, karcie podatkowej lub podatku liniowym. Wyjątek dotyczy opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu lub dzierżawy.

pity-2011-program-pomoze-w-rozliczeniu-ulgi-prorodzinnej

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Tzw. ulga internetowa cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Można z niej skorzystać rozliczając się w sposób tradycyjny jak i w przypadku korzystania z naszej aplikacji PITy 2011 Program. Dzięki uldze można odliczyć od rozliczenia pit 2011 koszty poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości do 760 zł. Podatnicy coraz częściej zastanawiają się jednak,

  • Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy, z pomocą przychodzi Pity 2011 Program, aplikacja najchętniej wybierana przez Polaków. Skorzystaj z ulgi abolicyjnej oraz najlepszego programu Pit 2011 do rozliczeń podatkowych. Podatnicy, którzy nie przenieśli swojego miejsca zamieszkania (tzw. rezydencji podatkowej) za granicę i deklarują nadal stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub przebywają w Polsce ponad 183 dni w