|  | 

Pit 38

PITy 2011 Program i limit odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

PITy 2011 Program i limit odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wydatki na zakup leków można odliczyć od dochodu z PITy 2011 Program (darmowy program do rozliczania PITów 2011 do pobrania w naszym serwisie) w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Wydatki związane z zakupem leków podlegają odliczeniu z rozliczenie roczne 2011, o ile spełniają cechy leku, tzn. mieszczą się w urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i lekarz specjalista stwierdził, że są one konieczne do stosowania przez okres stały lub czasowy. Definicja leku zawarta jest ustawie „Prawo farmaceutyczne”. Wynika z niej, że lek jest produktem leczniczym, tj. substancją, któremu przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób bądź jest on podawany pacjentowi w celu postawienia diagnozy albo w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu.

W związku z tym, jeżeli podatnik ponosi wydatki na zakup leków, co do których lekarz specjalista stwierdził, że pacjent powinien je stosować (stale lub czasowo), to podatnik ma prawo odliczyć z rozliczenia podatkowe PIT wydatki poniesione na ten cel w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a 100 zł.

Warto wiedzieć, że wysokość wydatków na zakup leków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokument ten powinien zawierać dane personalne osoby niepełnosprawnej ponoszącej wydatek na ten cel. Dokumentem takim może być dowód, z którego będzie wynikać, kto, kiedy i jakiego rodzaju wydatek poniósł. Dowodem tym nie musi być koniecznie faktura VAT.

Pamiętajmy zatem, że podatnik za rozliczenie roczne za 2011 może odliczyć tylko i wyłącznie wydatek na zakup leku, pod warunkiem że posiada dokument, z którego jednoznacznie wynika, jaki jest koszt zakupu tego leku. Nie zapomnij również o narzędziu PITy 2011 Program ułatwiającym sporządzenie rozliczenia PIT.

pity-2011-program-i-limit-odliczenia-w-ramach-ulgi-rehabilitacyjnej

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Tzw. ulga internetowa cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Można z niej skorzystać rozliczając się w sposób tradycyjny jak i w przypadku korzystania z naszej aplikacji PITy 2011 Program. Dzięki uldze można odliczyć od rozliczenia pit 2011 koszty poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości do 760 zł. Podatnicy coraz częściej zastanawiają się jednak,

  • Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy, z pomocą przychodzi Pity 2011 Program, aplikacja najchętniej wybierana przez Polaków. Skorzystaj z ulgi abolicyjnej oraz najlepszego programu Pit 2011 do rozliczeń podatkowych. Podatnicy, którzy nie przenieśli swojego miejsca zamieszkania (tzw. rezydencji podatkowej) za granicę i deklarują nadal stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub przebywają w Polsce ponad 183 dni w