|  | 

Pit 38

PITy 2011 Program czy PIT-40 i PIT-11 pracownik może otrzymać mailem?

PITy 2011 Program czy PIT-40 i PIT-11 pracownik może otrzymać mailem?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Dane z formularzy PIT-11 lub PIT-40 otrzymane od pracodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, podatnik może w łatwy sposób skopiować do PITy 2011 Program. PIT 2011 Program do rozliczenia, z którego co roku korzysta kilkaset tysięcy Polaków, zawiera specjalny kreator rozliczeń, dzięki któremu większość pozycji formularza PIT-37, PIT-36 i wielu innych formularzy, wypełnia się automatycznie. Program do pitów 2011 jest całkowicie darmowy i jest dostępny do pobrania również na naszej stronie internetowej.

Pity 2011 program do pobrania najświeższa wersja aplikacji tylko w naszym serwisie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że doręczenie deklaracji podatkowych PIT-40 i PIT-11 przez płatnika (czyli pracodawcę) pracownikowi może nastąpić przez bezpośrednie doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata (np. w miejscu pracy), lub przez operatora pocztowego. W ocenie sądu nie ma przeszkód, aby przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika nastąpiło za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wiadomość może być przesyłana w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (pracownika), pod warunkiem że zachowano wzór deklaracji. Jak uzasadniał sąd, opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot.

Takie rozwiązanie według ekspertów podatkowych jest bardzo korzystne z punktu widzenia rozwoju komunikacji elektronicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny słusznie zauważył, iż przepisy formułujące wymagania prawne i rodzaje deklaracji, które mogą być składane elektronicznie, dotyczą jedynie relacji podatnik – organ podatkowy. Tymczasem sytuacja, która była przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczyła wymiany informacji podatkowej między podmiotami prywatnymi. W tej sytuacji przepisy podatkowe nie przewidują dodatkowych wymagań, które powinny być spełnione na etapie samego przekazywania danych podatkowych. Należy jedynie pamiętać o wymaganiach dotyczących sporządzenia informacji na odpowiednim wzorze formularza PIT-11 lub PIT-40. Po spełnieniu tego obowiązku w gestii zainteresowanych stron pozostaje określenie sposobu przekazania danych umieszczonych na urzędowym formularzu PITy 2011.

Istotną kwestią jest fakt, że to na płatniku (czyli pracodawcy) będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że deklaracja PITy2011 została doręczona pracownikowi, jeśli powstaną takie wątpliwości. Takim dowodem może być np. elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, która zawierała rozliczenie roczne 2011 na druku PIT-11 lub PIT-40.

pity-2011-program-czy-pit-40-i-pit-11-pracownik-moze-otrzymac-mailem

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Tzw. ulga internetowa cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Można z niej skorzystać rozliczając się w sposób tradycyjny jak i w przypadku korzystania z naszej aplikacji PITy 2011 Program. Dzięki uldze można odliczyć od rozliczenia pit 2011 koszty poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości do 760 zł. Podatnicy coraz częściej zastanawiają się jednak,

  • Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy, z pomocą przychodzi Pity 2011 Program, aplikacja najchętniej wybierana przez Polaków. Skorzystaj z ulgi abolicyjnej oraz najlepszego programu Pit 2011 do rozliczeń podatkowych. Podatnicy, którzy nie przenieśli swojego miejsca zamieszkania (tzw. rezydencji podatkowej) za granicę i deklarują nadal stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub przebywają w Polsce ponad 183 dni w