|  | 

Pit 11 2014 druk

PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?

PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
1 vote, 5.00 avg. rating (96% score)

Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z kredytu podatkowego pozwala na zachowanie płynności finansowej firmy, co jest bardzo ważne szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorstwo dopiero wchodzi na rynek.

Nie każdy przedsiębiorca ma prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z kredytu mogą skorzystać podatnicy, którzy m.in.:

 • po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej,

 • w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia korzystania z kredytu uzyskali średni miesięczny przychód w kwocie nie niższej niż 1 000 euro,

 • w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia korzystania z kredytu zatrudniali na pełen etat minimum 5 pracowników,

 • posiadali status małego przedsiębiorcy od momentu rozpoczęcia działalności do 1 stycznia roku, w którym zaczęli korzystać z kredytu,

 • w roku, w którym nie opłacali zaliczek na podatek dochodowy korzystali z opodatkowania na zasadach ogólnych (wg skali).

W PIT 2016 kredyt mogą uwzględnić ci podatnicy, którzy spełnili wszystkie powyższe warunki i do 31 stycznia 2016 r. złożyli we właściwym urzędzie pisemne oświadczenie.

Kredyt podatkowy polega na rocznym zwolnieniu z obowiązku opłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Spłata odbywa się w kolejnych pięciu latach – co roku podatnik musi doliczać do uzyskanego dochodu 20% dochodu, który osiągnął w roku, w którym nie odprowadzał zaliczek. Mimo zwolnienia z podatku osoba, która korzystała z kredytu w 2016 r. ma obowiązek złożyć rozliczenie roczne 2016, formularz PIT-36 powinien zostać dostarczony do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2017 r.

Osoby, które rozliczają kredyt podatkowy, poza formularzem PIT-36 lub PIT-36L, muszą wypełnić także załącznik PIT/Z (informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym). Jeżeli deklaracja PIT 2016 nie będzie zawierała załącznika, podatnik będzie musiał złożyć korektę.

W poniższym przykładzie przedstawiono jak poprawnie uwzględnić kredyt podatkowy w rocznym zeznaniu podatkowym.

Przykład

Podatnik skorzystał z kredytu podatkowego w 2013 r., uzyskał wtedy roczny dochód równy 50 000 zł. W związku ze zwolnieniem, w trakcie 2013 r. przedsiębiorca nie opłacał zaliczek na podatek dochodowy i po zakończeniu 2013 r. złożył w urzędzie skarbowym rozliczenie na formularzu PIT-36.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pit za 2016 r. podatnik musi zacząć spłacać kredyt, w jaki sposób powinien to zrobić?

Kredyt podatkowy jest spłacany w kolejnych pięciu latach, następujących po roku, w którym podatnik skorzystał z kredytu, zatem w sytuacji opisanej powyżej spłata będzie przypadała na lata 2016-2018. W każdym roku należy spłacać podatek od 20% dochodu uzyskanego w 2013 r., zatem podatnik powinien rozliczać się zgodnie z poniższą tabelą:

rok

Wysokość raty

Kwota dochodu do doliczenia

2016

20% dochodu z 2013 r.

50 000 zł * 20% = 10 000 zł

2017

10 000 zł

2017

10 000 zł

2017

10 000 zł

2018

10 000 zł

Dochód do doliczenia trzeba zsumować w PIT-36 lub PIT-36L z dochodem uzyskanym w danym roku podatkowym. Doliczaną kwotę dochodu z 2013 r. trzeba także wykazać w załączniku PIT/Z.

Zarówno formularz główny, jak i załącznik PIT/Z można wypełnić w pity 2016 program.

pit-za-2016-rok-jak-rozliczyc-kredyt-podatkowy

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

 • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może