|  | 

Pit 38

PIT-37 w PITy 2011 Program – indywidualne rozliczenie z tytułu umowy o pracę z jednym pracodawcą

PIT-37 w PITy 2011 Program – indywidualne rozliczenie z tytułu umowy o pracę z jednym pracodawcą
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jeżeli w ubiegłym roku osiągnąłeś dochody tylko z tytułu umowy o pracę z jednym pracodawcą i nie rozliczasz się z małżonkiem, swoje rozliczenie pit 2011 złóż na formularzu PIT-37 druk. Z pomocą Pity 2011 program oraz naszej instrukcji krok po kroku, zajmie Ci to tylko chwilę.

Aby wypełnić rozliczenie PIT-37, otwórz PIT 2011 program do rozliczania pit, który jest dostępny do pobrania z naszej strony. Pierwszy krok to wybór metody wypełniania deklaracji: dostępne są opcje „Kreator rozliczenia” oraz „Aktywne deklaracje”. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu rozliczenia pit, rekomendujemy tę pierwszą opcję. Po jej wybraniu przechodzimy do kolejnego etapu: „Wybierz sposób opodatkowania” – nie rozliczamy się z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, więc wybieramy opcję „indywidualnie”. W punkcie „Cel składania zeznania” zaznaczamy „złożenie zeznania”.

Kolejny krok to wpisanie danych osobowych podatnika, którego rozliczenie będziemy tworzyć podczas naszej pracy z program pity 2011. W tym celu klikamy w „Listę podatników”, a następnie „dodaj”. Wyświetlą nam się pola, które należy wypełnić takimi danymi, jak: imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres czy data urodzenia. Po wpisaniu wszystkich danych, zatwierdzamy klikając „OK”. Imię i nazwisko podatnika pojawi nam się teraz na liście podatników. Aby stworzyć dla niego rozliczenie PIT-37, zaznaczamy jego nazwisko i klikamy „Wybierz”.

Przystępujemy do określenia źródła przychodów. W naszym przypadku zaznaczamy punkt „wynagrodzenie ze stosunku pracy” i przechodzimy dalej. W następnym punkcie zaznaczamy poniesione wydatki uprawniające do odliczeń od dochodu lub podatku (np. wydatki na Internet, czy ulga z tytułu wychowywania dzieci) i klikamy „Dalej”. Ponieważ nie chcemy doliczyć dochodów małoletnich dzieci do swoich, ani nie odprowadzamy samodzielnie zaliczek, omijamy kolejny punkt. Podobnie postępujemy z następnym punktem dotyczącym aktualizacji numeru NIP i adresu zamieszkania.

W następnej części wypełniania rozliczenia PIT-37 wpisujemy wszystkie informacje związane z osiągniętym dochodem. Na tym etapie niezbędny będzie PIT-11, jaki otrzymaliśmy od pracodawcy, skąd przepiszemy odpowiednie kwoty. Jako pierwszą przepisujemy kwotę przychodu oraz zaznaczamy, że mamy prawo do kosztów z tytułu jednego stosunku pracy. Jeżeli nasz zakład pracy jest w innej miejscowości, niż nasze miejsce zamieszkania, zaznaczamy to w punkcie „dojazdy do pracy z innej miejscowości”. W pytaniu poniżej przepisujemy również z PIT-11 kwotę zaliczki na podatek pobraną przez płatnika. Znów klikamy „Dalej” i przepisujemy z PIT-11 kwotę składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ nie mamy żadnych doliczeń do podatku, kolejne pole zostawiamy puste. Koniec wypełniania zeznania PIT-37 jest już bliski. Możemy jeszcze tylko wpisać dane (np. numer telefonu lub adres korespondencyjny), które ułatwią fiskusowi kontakt z nami, gdyby zaszła taka potrzeba.

Na koniec wypełniania rozliczenia bezpłatny program PIT 2011 umożliwi nam również przekazanie 1 procenta naszego podatku na cele realizowane przez Organizację Pożytku Publicznego, jaką jest Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. Kwota ta (automatycznie wyliczona przez pity 2011 program) trafi do najbardziej zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem łódzkich dzieci i młodzieży, głównych uczestników programów edukacyjnych, pomocowych i ekologicznych prowadzonych przez OPP Fundację FERSO. Aby to uczynić, wystarczy wybrać nazwę organizacji z rozwijanej listy pod pytaniem. Jeżeli nie chcemy, aby nasz datek był anonimowy, możemy wyrazić zgodę na przekazanie naszych danych osobowych, organizacji, którą wsparliśmy.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zadane nam przez pity 2011 program, ukaże się komunikat końcowy. Teraz wystarczy już tylko kliknąć „Wydruk”, a wydrukowane formularze sprawdzić, podpisać i wysłać lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego do końca kwietnia 2012 r.

pit-37-w-pity-2011-program-indywidualne-rozliczenie-z-tytulu-umowy-o-prace-z-jednym-pracodawca

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Tzw. ulga internetowa cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Można z niej skorzystać rozliczając się w sposób tradycyjny jak i w przypadku korzystania z naszej aplikacji PITy 2011 Program. Dzięki uldze można odliczyć od rozliczenia pit 2011 koszty poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości do 760 zł. Podatnicy coraz częściej zastanawiają się jednak,

  • Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy, z pomocą przychodzi Pity 2011 Program, aplikacja najchętniej wybierana przez Polaków. Skorzystaj z ulgi abolicyjnej oraz najlepszego programu Pit 2011 do rozliczeń podatkowych. Podatnicy, którzy nie przenieśli swojego miejsca zamieszkania (tzw. rezydencji podatkowej) za granicę i deklarują nadal stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub przebywają w Polsce ponad 183 dni w