|  | 

Pit 38

PIT-37 a wspólne rozliczenie małżonków z tytułu umowy o pracę w PITy 2011 Program.

PIT-37 a wspólne rozliczenie małżonków z tytułu umowy o pracę w PITy 2011 Program.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia się z uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Muszą jedynie spełnić poniższe warunki:
– są małżeństwem przez cały rok podatkowy;
– istnieje między nimi wspólnota majątkowa;
– mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem łatwo i szybko wypełnisz z pomocą bezpłatnego narzędzia PITy 2011 Program. Wystarczy postępować według naszej instrukcji PIT-37 krok po kroku.

Aby wypełnić rozliczenie PIT-37, otwórz program do rozliczania pitów 2011, który jest dostępny do pobrania z naszej strony. Pierwszy krok to wybór metody wypełniania deklaracji: dostępne są opcje „Kreator rozliczenia” oraz „Aktywne deklaracje”. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu rozliczenia pit 2011, rekomendujemy tę pierwszą opcję. Po jej wybraniu przechodzimy do kolejnego etapu: „Wybierz sposób opodatkowania”. Ponieważ rozliczamy się z małżonkiem, więc zaznaczamy opcję „Wspólnie z małżonkiem”. W punkcie „Cel składania zeznania”, zarówno przy podatniku, jak i przy małżonku zaznaczamy „złożenie zeznania”. Pamiętajmy, którą osobę (męża / żonę) podczas wypełniania deklaracji będziemy określać jako „podatnik”, a którą jako „małżonek” i trzymajmy się tego konsekwentnie do końca wypełniania PIT-u 37.

Kolejny krok to wpisanie danych osobowych podatników, których rozliczenie będziemy tworzyć podczas naszej pracy z Program PIT 2011. W tym celu klikamy w „Listę podatników”, a następnie „dodaj”. Wyświetlą nam się pola, które należy wypełnić takimi danymi, jak: imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres czy data urodzenia. Po wpisaniu wszystkich danych, zatwierdzamy klikając „OK”. Po podaniu danych jednego z małżonków, potem wypełniamy dane drugiej osoby. Imiona i nazwiska małżonków pojawią nam się teraz na liście podatników. Aby stworzyć dla nich rozliczenie PIT-37, zaznaczamy ich nazwiska na liście i klikamy „Wybierz”.

Przystępujemy do określenia źródła przychodów – najpierw dla podatnika, później dla małżonka. W obu przypadku zaznaczamy punkt „wynagrodzenie ze stosunku pracy” i przechodzimy dalej. W następnym punkcie zaznaczamy poniesione wydatki uprawniające do odliczeń od dochodu lub podatku (np. wydatki na Internet, czy ulga z tytułu wychowywania dzieci) i klikamy „Dalej”. Ponieważ nie chcemy doliczyć dochodów małoletnich dzieci do swoich, ani nie odprowadzamy samodzielnie zaliczek, omijamy kolejny punkt. Podobnie postępujemy z następnym punktem dotyczącym aktualizacji numeru NIP i adresu zamieszkania.

W następnej części wypełniania rozliczenia PIT-37 wpisujemy wszystkie informacje związane z osiągniętym przez małżonków dochodem. Na tym etapie niezbędny będzie PIT-11, jaki otrzymaliśmy od pracodawcy, skąd przepiszemy odpowiednie kwoty. W pierwszej kolejności wpisujemy kwoty właściwe dla „podatnika”, w drugiej kolejności – dla „małżonka”. Jako pierwszą przepisujemy kwotę przychodu oraz zaznaczamy, że mamy prawo do kosztów z tytułu jednego stosunku pracy. Jeżeli zakład pracy podatnika lub małżonka znajduje się w innej miejscowości, niż jego miejsce zamieszkania, zaznaczamy to w punkcie „dojazdy do pracy z innej miejscowości”. W pytaniu poniżej przepisujemy również z PIT-11 kwotę zaliczki na podatek pobraną przez płatnika. Znów klikamy „Dalej” i przepisujemy z PIT-11 kwotę składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ nie mamy żadnych doliczeń do podatku, kolejne pole zostawiamy puste. Koniec wypełniania zeznania PIT-37 jest już bliski. Możemy jeszcze tylko wpisać dane (np. numer telefonu lub adres korespondencyjny), które ułatwią fiskusowi kontakt z nami, gdyby zaszła taka potrzeba.

Na koniec wypełniania rozliczenia program do rozliczenia podatku za 2011 umożliwi małżonkom również przekazanie 1 procenta podatku na cele realizowane przez Organizację Pożytku Publicznego, jaką jest Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. Kwota ta (automatycznie wyliczona przez program pity2011) trafi do najbardziej zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem łódzkich dzieci i młodzieży, głównych uczestników programów edukacyjnych, pomocowych i ekologicznych prowadzonych przez OPP Fundację FERSO. Aby to uczynić, wystarczy wybrać nazwę organizacji z rozwijanej listy pod pytaniem. Jeżeli nie chcemy, aby nasz datek był anonimowy, możemy wyrazić zgodę na przekazanie naszych danych osobowych, organizacji, którą wsparliśmy.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zadane nam przez PIT 2011 Program, ukaże się komunikat końcowy. Teraz wystarczy już tylko kliknąć „Wydruk”, a wydrukowane formularze sprawdzić, podpisać (przez oboje małżonków!) i wysłać lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego do końca kwietnia 2012 r. Termin ten jest szczególnie ważny, ponieważ późniejsze złożenie wniosku (zeznania) wyklucza możliwość wspólnego rozliczania małżonków i każde z nich musiałoby rozliczyć PIT oddzielnie.

pit-37-a-wspolne-rozliczenie-malzonkow-z-tytulu-umowy-o-prace-w-pity-2011-program

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Samodzielnie wydrukowana faktura za internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2011 program

    Tzw. ulga internetowa cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Można z niej skorzystać rozliczając się w sposób tradycyjny jak i w przypadku korzystania z naszej aplikacji PITy 2011 Program. Dzięki uldze można odliczyć od rozliczenia pit 2011 koszty poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości do 760 zł. Podatnicy coraz częściej zastanawiają się jednak,

  • Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2011 Program ? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

    Rozliczasz dochody z zagranicy, z pomocą przychodzi Pity 2011 Program, aplikacja najchętniej wybierana przez Polaków. Skorzystaj z ulgi abolicyjnej oraz najlepszego programu Pit 2011 do rozliczeń podatkowych. Podatnicy, którzy nie przenieśli swojego miejsca zamieszkania (tzw. rezydencji podatkowej) za granicę i deklarują nadal stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub przebywają w Polsce ponad 183 dni w