|  | 

Pit 16a druk

PIT 2016 – jak uniknąć błędów?

PIT 2016 – jak uniknąć błędów?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W zeznaniach podatkowych można popełnić bardzo wiele błędów, dlatego podatnicy tak bardzo nie lubią rozliczania się z fiskusem. Jednak obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego wcale nie musi być aż takie uciążliwe, wystarczy się do niego odpowiednio przygotować.

Na początku musimy wybrać właściwy formularz PIT 2016. Każdy z druków jest przeznaczony do rozliczania dochodów/przychodów opodatkowanych w inny sposób:

 • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 – podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych,

 • PIT-36L – podatek liniowy,

 • PIT-37 – podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych (tylko dochody osiągnięte za pośrednictwem płatnika),

 • PIT-38 – podatek od dochodów o charakterze kapitałowym (np. dochody z giełdy),

 • PIT-39 – podatek od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31.12.2008 r.

Jeżeli w trakcie danego roku podatkowego osiągnęliśmy dochody z różnych źródeł np. z tytułu umowy o pracę oraz z inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, konieczne może okazać się złożenie dwóch różnych formularzy podatkowych (w tym przypadku PIT-37 i PIT-38). Warto również zapamiętać, że jeżeli nie wszystkie nasze dochody opodatkowane wg skali zostały osiągnięte za pośrednictwem płatnika, powinniśmy złożyć w urzędzie formularz PIT-36 a nie PIT-37.

Bardzo ważne jest także, aby do deklaracji dołączyć odpowiednie załączniki:

 • PIT/B – gdy prowadzimy działalność gospodarczą i rozliczamy się na formularzu PIT-36 lub PIT-36L,

 • PIT/D – jeżeli na podstawie praw nabytych korzystamy z ulg budowlanych,

 • PIT-2K – gdy po raz pierwszy będziemy odliczać ulgę odsetkową,

 • PIT/M – jeżeli mamy obowiązek uwzględnić w deklaracji dochody osiągnięte przez niepełnoletnie dzieci,

 • PIT/O – gdy korzystamy z ulg podatkowych i odliczeń,

 • PIT/Z – jeśli korzystamy z kredytu podatkowego,

 • PIT/ZG – jeżeli w rozliczeniu uwzględniamy dochody osiągnięte za granicą.

W przypadku braku odpowiednich załączników, będziemy musieli skorygować zeznanie.

Gdy już przygotujemy niezbędne formularze PIT i załączniki, możemy zacząć wypełniać zeznanie roczne 2016. W prawy górnym rogu wpisujemy właściwy identyfikator podatkowy. Osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, korzystają z numeru PESEL, a wszystkie pozostałe osoby z Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Następnie wskazujemy rok, którego dotyczy zeznanie, sposób opodatkowania, urząd skarbowy oraz cel złożenia formularza. Trzeba pamiętać,że wszystkie opisane powyżej pola są polami obligatoryjnymi. Oznacza to, że jeżeli, któreś z nich zostanie przez nas pominięte, zostaniemy wezwani przez urząd do złożenia korekty.

Kolejną grupą danych, które musimy wpisać w drukach podatkowych są dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia) i adres zamieszkania. Ich poprawność jest bardzo ważna, gdyż na tej podstawie urząd dokonuje identyfikacji podatnika w systemie. Brak którejkolwiek z powyższych danych lub niezgodność z pozostałymi danymi również spowoduje konieczność złożenia korekty.

Błędami, które bardzo często pojawiają się w rozliczeniach rocznych są oczywiście błędy obliczeniowe. Na szczęście mamy możliwość skorzystania z narzędzi, takich jak program do pitów 2016, które większość obliczeń wykonają samodzielnie na podstawie wpisanych przez nas danych. Wypełniając deklarację w PIT 2016 program znacznie zminimalizujemy ryzyko wystąpienia błędów obliczeniowych i nie będziemy musieli się martwić, że urząd skarbowy będzie od nas wymagał korekty.

Ostatnią rzeczą, o której musimy pamiętać, jest podpis. Bez podpisu podatnika zeznanie jest nieważne. Oczywiście nie dotyczy to formularzy wysyłanych przez Internet, gdyż w tym przypadku odręczny podpis został zastąpiony koniecznością podania danych identyfikacyjnych oraz kwoty przychodu wykazanej w rozliczeniu za rok ubiegły.

pit-2016-jak-uniknac-bledow

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

  Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

  Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy podatkowych w taki sposób rośnie z roku na rok i należy się spodziewać, że e-deklaracje 2016 prześle przez Internet jeszcze większa liczba podatników niż w latach ubiegłych. Odkąd zniesiony został wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rozliczenie dochodów lub

 • Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

  Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

  Do najpopularniejszych błędów występujących w deklaracjach podatkowych należą błędy obliczeniowe oraz błędy w danych identyfikacyjnych, bardzo często podatnicy zapominają także o uzupełnieniu pól obowiązkowych i dołączeniu niezbędnych załączników. Trzeba pamiętać, że podczas rozliczania się z fiskusem konieczne jest uwzględnienie wszystkich dochodów lub przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Jeśli jakieś dochody nie zostaną wykazane, możemy