|  | 

Pit 39 druk

Najczęstsze błędy w PITy 2011 – nie popełniaj ich, aby uniknąć wezwania przez urząd skarbowy. Pit 2011 program pozwoli uniknąć błędów.

Najczęstsze błędy w PITy 2011 – nie popełniaj ich, aby uniknąć wezwania przez urząd skarbowy. Pit 2011 program pozwoli uniknąć błędów.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Kto chociaż raz sam wypełniał roczne zeznania podatkowe PIT, zgodzi się, że podczas ich wypełniania można popełnić wiele błędów, bo pomyłka może nam się przytrafić na każdym kroku, szczególnie wtedy, gdy formularz wypełniamy ręcznie, zamiast skorzystać z PIT 2011 program komputerowy. Nie wszystkie błędy dyskwalifikują rozliczenia roczne, jednak mimo to mogą przysporzyć niemałych kłopotów. Zamiast tracić czas na wyjaśnianie błędów, lepiej zawczasu się ich ustrzec. Zobacz najczęściej popełniane błędy w zeznaniach podatkowych.

 

1. Nieaktualne dane osobowe podatnika: podatnicy często nie informują (choć mają taki obowiązek) urzędu skarbowego o zmianie swoich danych osobowych objętych zakresem formularza NIP-3 lub NIP-1 (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Jednocześnie w zeznaniu rocznym podają nowe nazwisko, nowy numer dowodu osobistego czy nowy adres zamieszkania lub zameldowania. To nie wystarczy. W przypadku zmiany danych osobowych powinniśmy złożyć aktualizacyjny NIP-3 (albo NIP-1) i to w ciągu 30 dni od daty zmiany tych danych. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej dla uniknięcia wzywania do urzędu trzeba złożyć aktualizacyjny NIP (wypełniony w całości a nie tylko co do danych zmienionych) razem z zeznaniem PIT. Błędów tych unikniesz dzięki pity 2011 program.

 

2. Niewłaściwe zaokrąglenia kwot: podatnicy często błędnie przenoszą kwoty z PIT 11/8B do rocznego PIT-u. Nie zaokrąglają podstawy obliczenia podatku oraz samej kwoty podatku do pełnego złotego. Powinni jednak to robić w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Przykładowo, jeżeli obliczony podatek wynosi 675,50 zł, to wówczas po dokonaniu zaokrąglenia podatnik musi zapłacić podatek w wysokości 676 zł. Natomiast wyliczony podatek w kwocie 675,49 zł trzeba zaokrąglić do kwoty 675 zł. Jak więc widać różnica jednego grosza może decydować o całej złotówce podatku.

 

3. Błędny NIP lub jego brak: numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest wykazywany na samej górze formularza zeznania podatkowego. Stąd zdarza się że niektórzy podatnicy nie zwracają na niego uwagi i nie wykazują go. Za brak NIP urząd może ukarać podatnika mandatem. Należy też sprawdzić, czy przez pomyłkę do zeznania rocznego nie przepisałeś z informacji PIT-11 NIP-u pracodawcy zamiast swojego.

 

4. Błędy rachunkowe: przed wypełnieniem zeznania należy obliczyć przychody z poszczególnych źródeł. Dotyczy to również kosztów ich uzyskania. Trzeba uważać, abyś nie popełnił zwykłych błędów rachunkowych, które najczęściej się zdarzają. Warto jednak wiedzieć, że błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki popełnione przy wypełnianiu PIT-ów urząd skarbowy może poprawić za podatnika. Jedynym warunkiem jest, aby zmiana wysokości podatku, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekraczała 1000 zł.

 

5. Stosowanie nieaktualnych formularzy: co roku druki PIT się zmieniają. Dlatego też trzeba rozliczać się na najnowszych formularzach. Podatnicy stosujący druki z zeszłego roku (lub starsze) postępują nieprawidłowo. Aktualne formularze można znaleźć w urzędach skarbowych, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zawiera je także PIT 2011 program do rozliczenia.

 

6. Brak zaznaczenia, czy jest to zeznanie czy korekta zeznania podatkowego: w pozycji 10 części A (PIT-36, i PIT-37) lub w pozycji 6 (PIT-36L, PIT-28) trzeba zaznaczyć właściwy kwadracik w zależności czy składamy zeznanie, czy też korektę już wcześniej złożonego zeznania. Składając korektę zeznania musimy wypełnić cały formularz od początku, a nie tylko błędnie wypełnione uprzednio pozycje. Trzeba też dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

 

7. Brak podpisu: nierzadko podatnicy zapominają o złożeniu podpisu pod zeznaniem. Rozliczenie podatkowe 2011 musi podpisać ten podatnik, którego ono dotyczy, chyba że w jego imieniu składa je prawidłowo umocowany pełnomocnik. Wtedy do zeznania powinno zostać dołączone pełnomocnictwo (oryginał bądź jego uwierzytelniony odpis). Ale jeżeli pomagasz wypełnić zeznanie matce lub ojcu nie podpisuj go za nich.

 

8. Dzielenie wspólnego podatku (zamiast dochodu) małżonków przez dwa: małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie roczne. W takim przypadku należy ustalić łącznie sumę dochodów. Uprzednio jednak każdy z małżonków powinien dokonać odliczeń. Podatek należy ustalić na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. A zatem łączny dochód należy podzielić na połowę. Ustalić podatek od tej połowy. A następnie pomnożyć go przez dwa. Zdarza się zaś że małżonkowie błędnie liczą podatek od całości dochodów, a następnie wykazują jego połowę.

 

9. Brak prawa małżonków do wspólnego rozliczenia: niestety nie można złożyć wspólnego rozliczenia z małżonkiem, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym lub podlega podatkowi tonażowemu. Nie ma przy tym znaczenia czy ów małżonek uzyskał dochody z tej działalności, czy też nie. Zakaz wspólnego rozliczenia obowiązuje również gdy małżonek zgłosił zawieszenie działalności.

 

10. Brak załączników PIT/D i PIT/O przy dokonywaniu odliczeń: chcąc skutecznie skorzystać z ulg i odliczeń należy razem z właściwym PIT-em złożyć odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć w samym zeznaniu jakie załączniki składamy. Należy to zrobić w części R PIT-36 lub w części J PIT-37.

najczestsze-bledy-w-pity-2011-nie-popelniaj-ich-aby-uniknac-wezwania-przez-urzad-skarbowy-pit-2011-program-pozwoli-uniknac-bledow

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2011 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić. Nie trać czasu, skorzystaj także z PITy 2011 Program. Dzięki PIT 2011 Program do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program do Pitów 2011 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne 2011.