|  | 

Pit 40 dla kogo

Na jakich formularzach PIT 2016 można rozliczyć się z małżonkiem?

Na jakich formularzach PIT 2016 można rozliczyć się z małżonkiem?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają tzw. wspólność majątkową, mogą złożyć jedno rozliczenie PIT 2016. W takiej sytuacji, każdemu z małżonków przysługuje prawo do oddzielnego skorzystania z ulg i odliczeń, natomiast podatek, jaki musi zapłacić każda z osób, naliczany jest od połowy łącznego dochodu obu podatników.

Wspólne opodatkowanie jest uznawane za preferencyjny sposób naliczania podatku dochodowego, ponieważ w określonych przypadkach umożliwia ono znaczne obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego (nawet o 12 529,94 zł). Korzyści powstają jednak tylko wtedy, gdy dzięki wspólnemu rozliczeniu możliwe jest uniknięcie 32% stawki podatku.

Trzeba pamiętać, że łącznie mogą zostać rozliczone tylko te dochody, które podlegają opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową (18 i 32%). Zatem wraz z małżonkiem można rozliczyć się jedynie na następujących formularzach:

 • PIT-36,

 • PIT-37.

Z formularza pit-37 skorzystamy, jeżeli dochody obojga małżonków zostały osiągnięte za pośrednictwem płatnika, żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest konieczne doliczenie dochodów niepełnoletnich dzieci oraz żadna z osób nie odlicza strat z lat ubiegłych. W pozostałych przypadkach konieczne będzie wypełnienie formularza PIT-36.

Wspólnego rozliczenia nie mogą wybrać małżonkowie, którzy korzystają z opodatkowania w formie:

 • karty podatkowej – PIT-16A,

 • podatku liniowego – PIT-36L,

 • podatku tonażowego,

 • ryczałtu (z wyłączeniem najmu prywatnego) – PIT-28.

Wypełnienie jednej deklaracji nie jest możliwe nawet wtedy, gdy poza dochodami/przychodami obciążonymi, którymś z powyższych podatków, małżonkowie osiągnęli także dochody opodatkowane na zasadach ogólnych.

Do wypełnienia wspólnej deklaracji rocznej najlepiej wykorzystać program PITy 2016. Dzięki tej darmowej aplikacji komputerowej poprawnie wypełnimy wszystkie niezbędne formularze podatkowe i załączniki, a następnie bezpiecznie prześlemy je do właściwego urzędu skarbowego.

na-jakich-formularzach-pit-2016-mozna-rozliczyc-sie-z-malzonkiem

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie

  Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie

  Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania podatku powoduje możliwość wystąpienia nadpłaty. W przypadku podatku dochodowego nadpłata podatku może się pojawić w związku z: odprowadzeniem przez płatnika wyższych zaliczek na podatek dochodowy, niż wynika z osiąganego dochodu, odprowadzeniem przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy

 • Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016

  Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016

  W ramach ulgi internetowej możliwe jest odliczenie wydatków, poniesionych w danym roku podatkowym, na korzystanie z sieci internetowej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od zeszłego roku, dostęp do ulgi PIT 2016 został znacznie ograniczony. Każdy podatnik może z niej skorzystać tylko dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach. Osoby, które przed wprowadzeniem ograniczeń, uwzględniły ulgę