|  | 

Pit 8c dla kogo

Na co Organizacje Pożytku Publicznego przekazują pieniądze pozyskane w ramach 1% podatku.

Na co Organizacje Pożytku Publicznego przekazują pieniądze pozyskane w ramach 1% podatku.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Rozliczanie pit kojarzy nam się ze żmudnym ślęczeniem nam formularzami, trudnymi rachunkami itp. Jeszcze tak było do niedawna. Teraz korzystając z internetowych aplikacji jak np. pity 2016 program możemy spokojnie i bezstresowo podejść do naszego corocznego zeznania podatkowego. Dzięki możliwościom jakie daje pit 2016 program do rozliczania, możemy nie tylko spełnić nasz bądź co bądź obowiązek, ale wspomóc tych najbardziej potrzebujących za pośrednictwem Organizacji Pożytku Publicznego. Pity 2016 program pozwala na przekazanie naszego 1% podatku na rzecz OPP.

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% mogą przekazać również podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie. Jedynie karty podatkowe nie maja możliwości przekazania 1%. Jedyne co trzeba zrobić, aby przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, to wpisać w PIT kwotę oraz podać nazwę wybranej organizacji i jej numer KRS. Resztą zajmie się urząd skarbowy. Program pity 2016 sam wyliczy nasz 1%.

Listę organizacji można znaleźć w specjalnym elektronicznym wykazie zamieszczonym na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo Ministerstwo Finansów uruchomiło w 2016 r. specjalny adres jedenprocent@mf.gov.pl, gdzie każdy podatnik, który spotka się z odmową przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego znajdującą się w wykazie MPiPS, będzie mógł zgłosić problem, który zostanie wyjaśniony przez Ministerstwo Finansów.

Każda organizacja ma określoną misję i wybór danej fundacji powinien wiązać się z poparciem tej misji. W zależności od profilu organizacji pieniądze z 1% trafiają na:

 • zabezpieczenia społeczne (np. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych)
 • integrację i aktywizację społeczną (np. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami)
 • prawa i wolności człowieka i obywatela (np.: działalność na rzecz mniejszości narodowych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów)
 • naukę, kulturę, edukację i wychowanie (np.: podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)
 • bezpieczeństwo publiczne i ochronę narodową (np.: upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwo i ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą)
Przykładowo fundacja Ferso jest jedną z ważniejszych organizacji pożytku publicznego, która zajmuje się aktywną edukacją ekologiczną i mówi na temat ochrony przyrody. 1 procent natura. Dba o elementy edukacji ekologicznej, czy też zachowania bioróżnorodności. Fundacja Ferso wywiązuję się także ze współpracy europejskiej w zakresie program młodzież.

Po raz pierwszy polscy podatnicy mogli przekazywać 1 proc. podatku organizacjom w 2004 r. W zeszłym roku skorzystało z tej możliwości ponad 8,6 mln Polaków rozliczających podatek dochodowy za 2009 r. Z roku na rok ta liczba ciągle wzrasta.

Warto więc przekazywać 1% podatku, bo to najprostszy sposób wsparcia celów ważnych ze społecznego punktu widzenia. Możemy pomóc w bardzo szlachetny sposób bez wychodzenia z domu.

na-co-organizacje-pozytku-publicznego-przekazuja-pieniadze-pozyskane-w-ramach-1-podatku

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Wypełnij PIT 37 druk i oddaj 1 procent 2016

  Wypełnij PIT 37 druk i oddaj 1 procent 2016

  Wypełnianie deklaracji podatkowych i składanie ich w Urzędzie Skarbowym właściwie nikomu dobrze się nie kojarzy. Podatnicy traktują to raczej w kategoriach przykrego obowiązku. Warto jednak wiedzieć, że wypełniając druki PIT możemy zrobić coś dobrego dla innych. 1 procent 2016 to czynność, która może sprawić, iż wypełnianie druków będzie znacznie przyjemniejsze. Pomoc innym często zmusza do

 • 1 procent 2016 na pożytek publiczny. Łatwy sposób przekazywania jednego procenta przy zastosowaniu aplikacji pity 2016 program.

  1 procent 2016 na pożytek publiczny. Łatwy sposób przekazywania jednego procenta przy zastosowaniu aplikacji pity 2016 program.

  Już za kilka miesięcy będziemy składać rozliczenie podatkowe za rok 2016. Warto rozważyć możliwość jaką dają nam obecne przepisy prawa podatkowego a mianowicie chodzi o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego. Jeśli używasz pity 2016 program nie musisz w zasadzie mieć żadnej wiedzy na temat tego jak przekazać 1%. Program sam zrobi