|  | 

Pit 8c dla kogo

Na co OPP przekazują pieniądze z 1 procentu 2016; rozliczenia PIT można dokonać przy pomocy programu pity 2016

Na co OPP przekazują pieniądze z 1 procentu 2016; rozliczenia PIT można dokonać przy pomocy programu pity 2016
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Od kilku lat podatnicy mogą przekazywać jeden procent należnego podatku organizacjom pożytku publicznego. Prostą metodą na wypełnienie deklaracji jest skorzystanie z narzędzia PITY 2016 program. Organizacje Pożytku Publicznego mają możliwość wykorzystania otrzymanych z tego źródła pieniędzy jedynie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Działalność ta musi dotyczyć jednego z wymienionych w ustawie zakresów, między innymi:

 • pomoc społeczna;
 • edukacja;
 • kultura;
 • sztuka;
 • dziedzictwo narodowe;
 • działalność charytatywna;
 • ochrona oraz promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
 • ekologia i ochrona środowiska;
 • działalność związana z ochroną praw dziecka;
 • działalność promująca przedsiębiorczość;
 • innowacyjność;
 • rozwój techniki;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej i wiele innych.

Jeżeli chcemy przekazać 1 procent podatku lista organizacji pożytku publicznego, które mogą go otrzymać jest udostępniana co roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (do 15 grudnia). Najnowszy program do rozliczania pit 2016 został tak skonstruowany, że wypełniając deklarację podatnik może wybrać organizację, której chce przekazać jeden procent podatku z zamieszczonej w programie listy. Pit 2016 program do rozliczenia ułatwi obliczenie kwoty jaka może zostać przekazana a także znacznie przyspieszy wypełnienie całego formularza. Wersja programu dostępna na tej stronie automatycznie wybiera fundację pożytku publicznego.

Organizacje mają obowiązek umieścić w corocznym sprawozdaniu merytorycznym informacje, na co środki finansowe podarowane przez podatników zostały przeznaczone. Sprawozdanie merytoryczne jest elementem większego podsumowania z działalności prowadzonej przez organizację, ma ono charakter jawny, jest podane do wiadomości publicznej. Nie ma tu jednak wyróżnienia na co kwoty od konkretnych podatników zostały wydane, dlatego też w większości przypadków jednostki nie mają możliwości sprawdzenia na jaki cel przeznaczono przekazany przez nich procent.

Również część finansowa sprawozdania rocznego (składająca się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji szczegółowej) jest zbyt ogólna aby wyszczególniony został omawiany jeden procent. Niemniej jednak coraz więcej organizacji stara się ową kwotę uwzględniać w sprawozdaniu z działalności chcąc w ten sposób pokazać podatnikom, że ich pieniądze zostały wykorzystane prawidłowo. Oczywiście działalność prowadzona przez organizację pożytku publicznego sprawia, że wszystkie otrzymywane przez nie środki finansowe muszą zostać przeznaczone na realizację celów określonych w statucie organizacji, dlatego też przekazując jeden procent podatku nie musimy się obawiać, że nasze pieniądze zostaną wykorzystane w sposób przypadkowy. Warto jednak wiedzieć, że chcąc mieć realny wpływ na to, co sfinansuje podarowany przez nas 1% podatku, można w deklaracji podatkowej uszczegółowić jaki cel życzymy sobie wesprzeć .

Przykładem organizacji pożytku publicznego, która prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków i udostępnia roczne sprawozdania z działalności na swojej stronie internetowej, jest łódzka Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO (www.ferso.org). Jej działalność skupiona jest wokół promocji oraz stwarzania warunków do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja kładzie szczególny nacisk na obszary takie jak:

 • promocja kultury,
 • ochrona przyrody,
 • także ekologiczny tryb życia.

Ponadto FERSO promuje także inicjatywy takie jak współpraca europejska w zakresie programu Młodzież w działaniu. Działania organizacji skierowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. W celu szczegółowego zapoznania się z działalnością Fundacji warto zajrzeć na jej stronę internetową, której adres został podany wcześniej w artykule.

na-co-opp-przekazuja-pieniadze-z-1-procentu-2016-rozliczenia-pit-mozna-dokonac-przy-pomocy-programu-pity-2016

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Wypełnij PIT 37 druk i oddaj 1 procent 2016

  Wypełnij PIT 37 druk i oddaj 1 procent 2016

  Wypełnianie deklaracji podatkowych i składanie ich w Urzędzie Skarbowym właściwie nikomu dobrze się nie kojarzy. Podatnicy traktują to raczej w kategoriach przykrego obowiązku. Warto jednak wiedzieć, że wypełniając druki PIT możemy zrobić coś dobrego dla innych. 1 procent 2016 to czynność, która może sprawić, iż wypełnianie druków będzie znacznie przyjemniejsze. Pomoc innym często zmusza do

 • 1 procent 2016 na pożytek publiczny. Łatwy sposób przekazywania jednego procenta przy zastosowaniu aplikacji pity 2016 program.

  1 procent 2016 na pożytek publiczny. Łatwy sposób przekazywania jednego procenta przy zastosowaniu aplikacji pity 2016 program.

  Już za kilka miesięcy będziemy składać rozliczenie podatkowe za rok 2016. Warto rozważyć możliwość jaką dają nam obecne przepisy prawa podatkowego a mianowicie chodzi o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego. Jeśli używasz pity 2016 program nie musisz w zasadzie mieć żadnej wiedzy na temat tego jak przekazać 1%. Program sam zrobi