|  | 

Pit 39 druk

Koszty dojazdu do pracy w PITy 2011 Program obowiązkowe rozliczenie podatkowe 2011

Koszty dojazdu do pracy w PITy 2011 Program obowiązkowe rozliczenie podatkowe 2011
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przepisy ustawy umożliwiają każdemu podatnikowi składającemu rozliczenie PIT 2011 odliczenie kosztów poniesionych na dojazd do pracy. Pracownik miejscowy odliczy zatem w swojej deklaracji (np. przygotowanej w PITy 2011 Program) w ramach kosztu uzyskania przychodu 1335 zł , a pracownik dojeżdżający 1668,72 zł (z jednej umowy o pracę – w przypadku wielu umów są to kwoty odpowiednio: 2002,05 zł i 2502,56 zł). Pracownikiem dojeżdżającym jest osoba, której miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Jeżeli koszty dojazdu podatnika były wyższe niż te określone przez ustawodawcę, również można je uwzględnić. Aby twoje rozliczenie podatkowe było jednak wypełnione prawidłowo należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków, o których piszemy poniżej.

Przede wszystkim dojazd do pracy musi odbywać się określonymi środkami komunikacji (autobusem, pociągiem, tramwajem, itp.). Poniesione koszty podatnik musi ponadto udokumentować biletami okresowym (np. miesięcznymi, kwartalnymi, czy rocznymi). Bilety te muszą być imienne , ponieważ bilety na okaziciela nie zawierają nazwiska podatnika.

Co w przypadku, gdy pracownik dojeżdża do pracy własnym samochodem? Niestety, w tej sytuacji podatnik nie może odliczyć w rozliczenie 2011 wydatków na paliwo. Podobnie, jak nie może odliczyć wydatków na bilety jednorazowe czy na okaziciela, ponieważ nie są one wystarczającym dowodem na to, że konkretny podatnik ponosił wyższe wydatki na dojazdy do pracy. Pozostają mu zryczałtowane, określone kwotowo koszty uzyskania przychodów, o których wspomnieliśmy na początku.

Informacje o kosztach uzyskania przychodu oraz o tym, jaką kwotę należy wpisać w zeznanie roczne, znajdziemy w otrzymanym od pracodawcy formularzu PIT-11 w poz. 37 i 41. Rozliczenie podatkowe 2011 warto przygotować za pomocą wygodnego Program PIT 2011. Wówczas program podpowie nam kiedy należy wpisać koszty uzyskania przychodu i automatycznie sprawdzi czy kwoty te są poprawne.

koszty-dojazdu-do-pracy-w-pity-2011-program-obowiazkowe-rozliczenie-podatkowe-2011

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2011 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić. Nie trać czasu, skorzystaj także z PITy 2011 Program. Dzięki PIT 2011 Program do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program do Pitów 2011 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne 2011.