|  | 

Pit 11 2014 druk

Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?

Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W większości przypadków podatnicy muszą odprowadzać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Osoby, które osiągają przychody za pośrednictwem płatnika opłacają zaliczki co miesiąc. Za ustalenie ich wysokości oraz terminowe wpłacanie na konto urzędu skarbowego odpowiedzialny jest płatnik (pracodawca, zleceniobiorca). Całkowitą kwotę zaliczek, opłaconych w trakcie roku, można znaleźć w druku PIT-11 wystawianym przez płatnika, na podstawie tego formularza należy wypełnić PIT-36 lub PIT 37.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy opłacający podatek progresywny (PIT-36) i liniowy (PIT-36L) mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w trybie:

 • podstawowym (miesięcznym) – do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

 • kwartalnym – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale,

 • uproszczonym – do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) mają do wyboru dwie opcje:

 • miesięczną – do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (zaliczka za grudzień do dnia, w którym należy złożyć PIT za 2016 r. – 2 lutego 2017 r.),

 • kwartalną – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale (zaliczka za III kwartał do 2 lutego 2017 r.).

Zaliczek na podatek dochodowy nie muszą odprowadzać osoby uzyskujące przychody z kapitałów pieniężnych (PIT-38), a także podatnicy, którzy osiągnęli przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub innych praw majątkowych (PIT-39). Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku 19-procentowy podatek od osiągniętego dochodu trzeba opłacić do dnia, w którym upływa ostateczny termin złożenia deklaracji za 2016 r. – 30 kwietnia 2017 r. Nawet jeżeli podatnik wyśle deklarację wcześniej, np. przy pomocy PIT za 2016 program, podatek może zostać zapłacony później, ważne żeby nie przekroczyć terminu wskazanego powyżej.

kiedy-nie-sa-pobierane-zaliczki-na-podatek-dochodowy

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

 • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może