|  | 

Pit 40 dla kogo

Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2016?

Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2016?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Podatnik nie ma obowiązku składania pit2016, jeżeli w 2016 roku nie osiągnął żadnych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia na przykład wtedy, gdy w ogóle nie podejmowaliśmy pracy.

Zeznania podatkowego nie składamy także wtedy, kiedy uzyskiwaliśmy dochody jedynie w oparciu o umowy cywilnoprawne na kwotę niższą niż 200 zł. W przypadku takich umów pobierany jest podatek w formie 18% ryczałtu, a obowiązek jego odprowadzania spoczywa na płatniku (zleceniodawcy). Ze względu na to, że umowy o kwocie nie przekraczającej 200 zł nie muszą być uwzględniane w deklaracji rocznej, płatnik musi wystawiać formularza PIT-11.

Jeżeli dochody, które osiągnęliśmy są zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku, deklaracja PIT 2016 również nie będzie konieczna. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia, gdy na podstawie przepisów zawartych w Ordynacji podatkowej, pobór podatku od dochodów przez nas uzyskanych został zaniechany.

Osoby, które w trakcie 2016 roku uzyskiwały dochody tylko i wyłącznie za pośrednictwem jednego płatnika, powinny rozliczać się z fiskusem na formularzu PIT-37. Jednak jeżeli do 10 stycznia 2017 r. przekażą swojemu pracodawcy/zleceniodawcy druk PIT-12, nie będą musiały wypełniać zeznania samodzielnie. W tym przypadku obowiązek terminowego złożenia deklaracji zostanie przeniesiony na płatnika.

Warto pamiętać, że to, że nasz roczny dochód nie przekroczył tzw. kwoty wolnej od podatku (3 091 zł), nie oznacza, że nie musimy wypełniać zeznania podatkowego. Mimo że w takiej sytuacji faktycznie nie mamy obowiązku opłacenia podatku dochodowego, musimy złożyć w urzędzie skarbowym właściwy formularz PIT. Na tej podstawie otrzymamy zwrot podatku, który został pobrany wcześniej w formie zaliczek.

kiedy-nie-musimy-skladac-zeznania-pit-2016

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie

    Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie

    Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania podatku powoduje możliwość wystąpienia nadpłaty. W przypadku podatku dochodowego nadpłata podatku może się pojawić w związku z: odprowadzeniem przez płatnika wyższych zaliczek na podatek dochodowy, niż wynika z osiąganego dochodu, odprowadzeniem przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy

  • Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016

    Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016

    W ramach ulgi internetowej możliwe jest odliczenie wydatków, poniesionych w danym roku podatkowym, na korzystanie z sieci internetowej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od zeszłego roku, dostęp do ulgi PIT 2016 został znacznie ograniczony. Każdy podatnik może z niej skorzystać tylko dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach. Osoby, które przed wprowadzeniem ograniczeń, uwzględniły ulgę