|  | 

Pit 11 2014 druk

Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?

Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wszystkie przychody wykazywane w formularzu pit 37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%. Podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi dochód, co oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia od przychodu kosztów, które poniósł w celu jego uzyskania. Bardzo istotne jest, że na formularzu PIT-37 mogą zostać rozliczone tylko i wyłącznie te przychody, które zostały osiągnięte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, zleceniodawcy).

Zgodnie z powyższym na druku PIT-37 nie mogą rozliczyć się osoby, które opłacają podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a także podatnicy, którzy uzyskali przychody z kapitałów pieniężnych lub z odpłatnego zbycia nieruchomości bądź innych praw majątkowych. Ponadto, deklaracji na formularzu PIT-37 za 2016 r. nie mogą wypełnić także osoby osoby, które opłacają podatek progresywny, ale nie wszystkie ich przychody zostały uzyskane za pośrednictwem płatnika (np. w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej). W takiej sytuacji należy wypełnić druk PIT-36, w którym powinny zostać wykazane wszystkie przychody opodatkowane na zasadach ogólnych.

Trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach osoby uzyskujące przychody przez płatnika, będą musiały zamiast formularza PIT-37 wypełnić formularz PIT-36. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy podatnik:

 • rozlicza straty wykazane w deklaracjach podatkowych za lata ubiegłe,
 • ma obowiązek doliczenia dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
 • uzyskiwał w trakcie 2016 r. dochody poza granicami kraju.

Osoby, które nie mogą rozliczyć się z fiskusem na formularzu PIT-37, mogą wypełnić zeznanie roczne w PITy 2016 program. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która umożliwia wygenerowanie wszystkich najpopularniejszych druków podatkowych.

kiedy-nie-mozna-rozliczyc-sie-na-formularzu-pit-37

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

 • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może