|  | 

Pit 11 2014 druk

Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?

Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Osoby pobierające świadczenia emerytalne, w większości przypadków, nie muszą wypełniać deklaracji PIT za 2016 r. samodzielnie. Obowiązkiem organu emerytalno-rentowego (ZUS, KRUS), który pełni funkcję płatnika, jest pobór comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego, do 2 marca 2017 r., płatnik ma obowiązek przekazać emerytowi i urzędowi skarbowemu formularz PIT-40A, będący rocznym obliczeniem podatku przez organ rentowy. Jeżeli podatnik do 30 kwietnia 2017 r. nie złoży zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 lub PIT-37 za 2016 r., fiskus potraktuje otrzymany PIT-40A jako roczną deklarację podatkową emeryta.

                Trzeba mieć na uwadze, że z możliwości rozliczenia przez organ emerytalno-rentowy nie mogą skorzystać emeryci, którzy:

 • poza świadczeniami emerytalnymi uzyskiwali w trakcie 2016 r. inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (tj. wg skali 18 i 32%),
 • chcą w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnić ulgi i odliczenia,
 • uwzględniają w deklaracji zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 • chcą rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • chcą rozliczyć się wraz z małżonkiem,
 • uzyskiwali w trakcie 2016 r. dochody poza granicami kraju,
 • chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Emeryt, który musi lub chce wypełnić zeznanie podatkowe samodzielnie, powinien wykazać uzyskane przychody w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Podczas obliczania wysokości zobowiązania podatkowego, konieczne jest uwzględnienie kwot, które zostały wykazane w druku PIT-40A. Emeryci korzystający z ulg i odliczeń, powinni także pamiętać o dołączeniu do deklaracji odpowiednich załączników. Formularz wraz z załącznikami można w prosty sposób wygenerować wykorzystując program do PIT 2016. Ostateczny termin złożenia zeznania za 2016 r. upływa 30 kwietnia 2017 r.

kiedy-emeryt-wypelnia-pit-2016-samodzielnie

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

 • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może