|  | 

Pit 11 2014 druk

Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?

Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach regulujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, podczas rozliczenia przychodów uzyskanych w 2016 r. podatnicy, którzy w związku z niskim dochodem nie mogli odliczyć ulgi na dziecko w pełnym wymiarze, będą mogli otrzymać zwrot niewykorzystanej kwoty.

Przypomnijmy, że z ulgi prorodzinnej w deklaracji pit za 2016 r. mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodzice zastępczy, którzy w trakcie 2016 r. zajmowali się wychowywaniem dziecka. Przy czym należy mieć na uwadze, że odliczenie ulgi jest możliwe tylko wtedy, gdy dziecko:

 • jest niepełnoletnie,
 • otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (w tym przypadku wiek dziecka nie jest brany pod uwagę),
 • ma 18 do 25 lat, kontynuuje edukację i nie osiąga dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz dochodów z kapitałów pieniężnych w łącznej kwocie przekraczającej 3 091 zł rocznie.

Osoby korzystające z ulgi na dzieci muszą złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT 37 lub PIT-36 oraz załącznik PIT/O. Jeżeli okaże się, że odliczenie ulgi w pełnej kwocie nie jest możliwe, podatnik powinien dołączyć do zeznania także nowy załącznik PIT/UZ, który stanowi część uzupełniającą do zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2016 r. Na podstawie druku PIT/UZ urząd skarbowy dokonuje zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Małżonkowie wypełniający wspólną deklarację roczną powinni złożyć jeden załącznik PIT/UZ. W momencie, gdy rodzice dziecka rozliczają się na oddzielnych formularzach PIT, każdy z nich powinien wypełnić własny druk PIT/UZ i wskazać w nim dane współmałżonka.

Osoby korzystające z ulgi prorodzinnej mogą złożyć zeznanie w formie elektronicznej. Formularz PIT-37 lub PIT-36 oraz załącznik PIT/O i PIT/UZ można wypełnić w PITy 2016 program, który umożliwia także bezpieczne wysłanie rozliczenia za pośrednictwem sieci internetowej.

kiedy-do-deklaracji-zalaczamy-pit-uz

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

 • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może