|  | 

Pit 16a druk

Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?

Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Obowiązek wypełnienia zeznania rocznego spoczywa na każdym podatniku, który w danym roku podatkowym osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Konieczność rozliczenia się z fiskusem spędza wielu osobom sen z powiek, gdyż konieczne jest wykonanie licznych obliczeń, uzupełnienie właściwych formularzy podatkowych i załączników. Jednak wypełnienie deklaracji wcale nie musi być takie skomplikowane i czasochłonne. Wystarczy się do niego odpowiednio przygotować i skorzystać z dostępnych rozwiązań technologicznych, które znacznie ułatwiają rozliczenie PIT 2016.

Już od kilku lat podatnicy mają możliwość rozliczenia się z urzędem skarbowym z osiągniętych dochodów za pośrednictwem sieci internetowej. Popularność tego sposobu składania rocznych deklaracji podatkowych systematycznie rośnie, odkąd do wysłania elektronicznych formularzy PIT nie jest konieczne posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nie da się ukryć, że wysłanie zeznania przez Internet jest bardzo wygodne i pozwala zarówno na oszczędność czasu jak i pieniędzy.

Aby złożyć e-deklaracje 2016 trzeba posiadać komputer z dostępem do Internetu. Następnie trzeba zainstalować odpowiednie oprogramowanie. Można skorzystać z wtyczki przygotowanej przez Ministerstwo Finansów lub z programu do wypełniania deklaracji podatkowych. Dużą zaletą programu jest możliwość wypełnienia druków PIT na dwa sposoby. Osoby, które wiedzą jak uzupełnić poszczególne pola formularza mogą wybrać interaktywny PIT 2016, natomiast podatnicy, którym rozliczenie dochodów sprawia problem, mają możliwość skorzystania z kreatora deklaracji. Generowanie formularzy przy pomocy kreatora polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania wyświetlane przez program, na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji, aplikacja sama uzupełnia właściwe pola w formularzach głównych i załącznikach.

Po wypełnieniu zeznania w PIT 2016 program możemy przejść do wysłania e-deklaracji. Przed rozpoczęciem wysyłki program jeszcze raz zweryfikuje, czy nie popełniono błędów obliczeniowych oraz czy wszystkie pola obligatoryjne zostały wypełnione. Aby przesłanie formularzy było możliwe, konieczne jest podanie poprawnych danych autoryzujących. Do danych tych należą – imię i nazwisko podatnika, data urodzenia, właściwy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwota przychodu, która została wykazana w zeznaniu za rok poprzedni. Po kliknięciu przycisku „wyślij” deklaracja zostanie poddana weryfikacji formalnej, jeżeli zakończy się ona pozytywnie, system wygeneruje urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). UPO jest jedynym dokumentem potwierdzającym poprawne i terminowe rozliczenie się z fiskusem przez Internet.

W tym roku podatnicy po raz pierwszy będą mogli skorzystać także z nowego sposobu złożenia zeznania się bez konieczności wychodzenia z domu. Będzie on polegał na zaakceptowaniu rozliczenia, które zostało przygotowane przez organy skarbowe, na podstawie zgromadzonych informacji o dochodach podatnika. Docelowo opcja ta ma być dostępna dla wszystkich osób fizycznych, jednak w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. w tej formie będzie można przesłać jedynie PIT-37 formularz.

Do skorzystania z rozliczenia przez urząd skarbowy niezbędny jest dostęp do profilu na portalu podatkowym. Niestety, aby go uzyskać podatnik musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej). Ten wymóg znacznie ogranicza dostęp do nowej formy składania deklaracji rocznej, dlatego należy się spodziewać, że popularność samodzielnego rozliczania się w formie elektronicznej nie zmaleje. Nie da się jednak ukryć, że nowe rozwiązanie, tworzone przez Ministerstwo Finansów, może się w przyszłości okazać bardzo dużym ułatwieniem, szczególnie dla osób, które nie uwzględniają w swoim zeznaniu żadnych ulg i odliczeń.

jak-zlozyc-zeznanie-pit-2016-przez-internet

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

    Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

    Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy podatkowych w taki sposób rośnie z roku na rok i należy się spodziewać, że e-deklaracje 2016 prześle przez Internet jeszcze większa liczba podatników niż w latach ubiegłych. Odkąd zniesiony został wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rozliczenie dochodów lub

  • Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

    Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

    Do najpopularniejszych błędów występujących w deklaracjach podatkowych należą błędy obliczeniowe oraz błędy w danych identyfikacyjnych, bardzo często podatnicy zapominają także o uzupełnieniu pól obowiązkowych i dołączeniu niezbędnych załączników. Trzeba pamiętać, że podczas rozliczania się z fiskusem konieczne jest uwzględnienie wszystkich dochodów lub przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Jeśli jakieś dochody nie zostaną wykazane, możemy