|  | 

Pit 39 druk

Jak w pity 2011 program skorzystać z ulgi prorodzinnej krok po kroku

Jak w pity 2011 program skorzystać z ulgi prorodzinnej krok po kroku
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Składając rozliczenie podatkowe 2011 podatnik po raz kolejny ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej. Jej limit nie został zmieniony i wynosi 1 112,04 zł rocznie.

 

Końcowa kwota, jaką podatnik może odliczyć z tytułu ulgi prorodzinnej zależy od liczby posiadanych dzieci, przy czym nie ma górnej ich granicy – tyle, ile jest dzieci, tyle razy kwotę można odliczać. Za każde dziecko przypada rocznie 1 112,04 zł, miesięcznie kwota 92,67 zł, a dziennie 3,09 zł.

 

Z ulgi można skorzystać wypełniając przez pity 2011 program załącznik PIT-O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (np. PIT-36, PIT-37). Co istotne, ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu. W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

 

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Powyższych dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym wypełnionym na przykład przez program pity 2011. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na wyraźne żądanie organu kontrolującego.

 

Ulga prorodzinna dotyczy zazwyczaj dzieci małoletnich, czyli do ukończenia 18 roku życia. W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a wyszły za mąż lub ożeniły się, małoletniość kończy się z dniem zawarcia małżeństwa. Odliczenie nie przysługuje również od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

 

Warto jednak pamiętać, że ulga przy rozliczeniu pit 2011 może również przysługiwać w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3 089 zł.
jak-w-pity-2011-program-skorzystac-z-ulgi-prorodzinnej-krok-po-kroku

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

  Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

  Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2011 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić. Nie trać czasu, skorzystaj także z PITy 2011 Program. Dzięki PIT 2011 Program do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program do Pitów 2011 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne 2011.