|  | 

Pit 11 2014 druk

Jak rozliczyć otrzymane premie?

Jak rozliczyć otrzymane premie?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, premie regulaminowe i uznaniowe wypłacane pracownikowi przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. W związku z tym, wszystkie wypłacone premie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy podatnik wypełnia rozliczenie pit za 2016 r.

Ponieważ premia traktowana jest jako składnik wynagrodzenia wypłacanego za wykonywaną pracę, pracodawca (pełniący funkcję płatnika) musi uwzględnić jej wysokość podczas ustalania kwoty zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za dany miesiąc.

Osoby, które uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika, po zakończeniu roku podatkowego (do 2 marca 2016 r.), otrzymują od niego druk PIT-11, będący informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Kwoty podane w tym formularzu muszą obejmować wszystkie wypłacone premie. Zatem podatnik nie musi dokonywać żadnych doliczeń i może na podstawie informacji zawartych w PIT-11 wypełnić formularz PIT 37 lub PIT-36, ponieważ podatek od dochodów ze stosunku pracy jest zawsze naliczany na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%).

Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego nie jest trudne, trzeba jednak pamiętać, że jeżeli w uzyskiwaniu przychodów uczestniczył więcej niż jeden płatnik, kwoty wykazane w poszczególnych drukach PIT-11 należy ze sobą zsumować i dopiero później wpisać do rocznej deklaracji podatkowej.

Żeby uniknąć błędów i niepotrzebnych komplikacji warto rozważyć wypełnienie zeznania przez program do PIT 2016, który umożliwi szybkie i bezproblemowe obliczenie wysokości należnego podatku. Program jest zsynchronizowany z systemem stworzonym przez Ministerstwo Finansów co pozwala na bezpieczne wysłanie wypełnionych formularzy do urzędu za pośrednictwem sieci internetowej, dzięki czemu użytkownik może rozliczyć się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu.

jak-rozliczyc-otrzymane-premie

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

  • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może