|  | 

Pit 11 2014 druk

Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?

Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Działalność organizacji pożytku publicznego (OPP) jest regulowana przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ustawą, za organizacje pożytku publicznego uznaje się organizacje pozarządowe oraz spółki kapitałowe utworzone w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej, które posiadają status OPP. Warto zwrócić uwagę, że aby organizacja została uznana za OPP nie wystarczy, że będzie ona prowadziła działalność pożytku publicznego. Status organizacji pożytku publicznego jest nadawany przez wydziały gospodarcze KRS sądów rejonowych, po spełnieniu przez organizację warunków określonych w ustawie (dotyczących m.in. sprawozdawczości i jawności informacji).

O 1% podatku mogą się ubiegać tylko i wyłącznie te organizacje, które posiadają status OPP. Zatem podatnik, który zdecyduje się na przekazanie 1% na OPP, powinien sprawdzić, czy organizacja, którą chce wesprzeć posiada odpowiedni status.

Rejestr organizacji pożytku publicznego (poza KRS) prowadzi Departament Pożytku Publicznego należący do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Co roku na stronie internetowej departamentu jest publikowana lista organizacji, które mogą otrzymać 1% podatku. Aktualnie na stronie znajduje się wykaz organizacji, którym można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, podczas wypełniania deklaracji pit za 2016 r.

Osoby chcące wesprzeć, którąś z organizacji znajdujących się na liście, powinny wypełnić odpowiednie pola w formularzu podatkowym. Żeby OPP otrzymała darowiznę, podczas wypełniania zeznania w PITy 2016 program, konieczne jest podanie numeru wybranej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz wnioskowanej kwoty (nie wyższej niż 1% należnego podatku). Pozostałe pola związane z przekazaniem 1% na rzecz OPP są polami, w których można wpisać informacje uzupełniające, jednak ich wypełnienie nie jest obowiązkowe.

gdzie-znalezc-liste-organizacji-uprawnionych-do-otrzymania-1-podatku

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

  • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może