|  | 

Druk pit 36

E-deklaracje – sprawdź co przygotować przed rozliczeniem

E-deklaracje – sprawdź co przygotować przed rozliczeniem
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Aby dobrze przygotować się do prawidłowego wypełnienia rocznego zeznania podatkowego należy zgromadzić szereg niezbędnych dokumentów. W pierwszej kolejności zalecane jest jednak pobranie programu wspomagającego rozliczenia skarbowe. Bezpłatna aplikacja jest ogólnodostępna. Można ją odnaleźć na naszej stronie internetowej. Program pit 2016 wyposażony jest w moduł, który pozwala przesyłać organom administracji interaktywne e-deklaracje. Elektroniczna forma rozliczeń cieszy się wśród podatników rosnącą popularnością. Osoby sięgające po e-deklaracje otrzymują gwarancję szybkiego i bezpiecznego przekazania zeznania właściwym instytucjom skarbowym. Przejrzysty układ oraz wysoko rozwinięta opcja ‘pomocy’ umożliwia podatnikowi w szybki i łatwy sposób wypełnić e-deklaracje 2016. Rozliczenie przez internet pozwala oszczędzić czas spędzany w przeszłości w ciągnących się bez końca kolejkach. E-deklaracja minimalizuje ryzyko popełnienia w zeznaniu jakiegokolwiek błędu. Sięgając po program pit2016 można dokonać rocznego rozliczenia podatkowego nie opuszczając domu.

 

Podatnik dokonujący rozliczenia skarbowego powinien zgromadzić kilka podstawowych dokumentów, m.in. dane o uzyskanych przychodach, informacje o kosztach uzyskania przychodu, wysokości zapłaconych składek ubezpieczeniowych oraz pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. PIT-11 jest dokumentem zawierającym treści o wysokości uzyskanych przez podatnika przychodów, pobranych zaliczkach podatkowych oraz składkach ubezpieczeniowych. Wystawienie formularza PIT-11 spoczywa na barkach pracodawcy. Płatnik zobowiązany jest do przekazania pracownikowi informacji PIT-11 najpóźniej w ostatnim dniu lutego kolejnego roku podatkowego. Jeżeli dokument dotrze do podatnika wcześniej, wówczas może on w dowolnie wybranym momencie dokonać rozliczenia podatkowego.

 

Renciści i emeryci, którzy pobierają stosowne świadczenia otrzymują formularz PIT-11A/PIT-40A. Jest to deklaracja zawierająca roczne obliczenie podatku lub informacja od organu rentowego o wysokości uzyskanych dochodach.

 

Podatnikom przysługuje szereg odliczeń. Jedne dokonywane są od dochodu, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty za Internet, wydatki rehabilitacyjne bądź darowizny. Druga grupa odliczeń dokonywana jest od podatku. Wśród nich znajdują się m.in. składki na ubezpieczenia zdrowotne lub ulgi na dzieci.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane są w pit2016 na podstawie informacji o ich wysokości. Wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet mogę być uwzględnione jeżeli podatnik posiada fakturę VAT potwierdzającą poziom wydatków. Faktura powinna być wystawiona na imię i nazwisko podatnika dokonującego rozliczenia. Jeżeli małżonkowie wypełniają zeznanie wspólnie i chcą skorzystać z ulgi internetowej, wówczas na fakturze widnieć powinny imiona oraz nazwiska obojga małżonków. Limit odliczenia za korzystanie z sieci Internet wynosi 760 zł. Koszty rehabilitacyjne, również odliczane są na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej powinny posiadać orzeczenie o stopniu swojej niepełnosprawności. Darowizny natomiast muszą być udokumentowane bez względu na cel ich przekazania. Podstawą takiego odliczenia może być np. wyciąg z konta bankowego. Krwiodawcom przysługuje prawo darowizny w wysokości 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub osocza odliczanej od dochodu na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.

 

Składki zdrowotne odlicza się na podstawie dokumentów, które stwierdzają ich poniesienie. Natomiast ulga na dziecko nie wymaga szczególnej dokumentacji. urzędowi skarbowemu przysługuje jednak prawo sprawdzenia czy podatnik posiada dziecko. Organy administracyjne mogą żądać okazania odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla dziecka, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą lub zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

e-deklaracje-sprawdz-co-przygotowac-przed-rozliczeniem

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Wypełnij e-deklaracje jeśli goni Cię czas i nie zdążysz do urzędu skarbowego

    Wypełnij e-deklaracje jeśli goni Cię czas i nie zdążysz do urzędu skarbowego

    To w ostatni dzień kwietnia zazwyczaj przypada ostateczny termin złożenia w urzędzie skarbowym rocznego zeznania PIT. Podatnicy, którzy odkładają tę czynność na ostatnią chwilę, borykają się z nieubłaganie biegnącym czasem. Pośpiech jest idealnym podłożem dla popełniania przeróżnych błędów, uchybień i nieprawidłowości w zeznaniu. Niekończące się kolejki w urzędach pochłaniają nie tylko czas, ale również cierpliwość

  • Co sprawia, że e-deklaracje są bezpieczne

    Co sprawia, że e-deklaracje są bezpieczne

    E-deklaracja podatkowa powoli toczy się, by przybrać na prędkości. Coraz więcej Polaków decyduje się na rozliczenie podatkowe za pomocą Internetu, a co za tym idzie – przy pomocy e-deklaracji. Na początek warto postawić sobie pytanie: po co nam e-deklaracja podatkowa i jaki jest jej sens?   W skrócie można stwierdzić, że jest to system, dzięki