|  | 

Pit 11 2014 druk

Do czego służy czynny żal?

Do czego służy czynny żal?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Obowiązkiem każdego podatnika, który w trakcie 2016 r. uzyskał dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest terminowe złożenie deklaracji rocznej. Zeznanie podatkowe 2016 powinno obejmować wszystkie dochody/przychody, od których podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek. Trzeba pamiętać, że ukrywanie przychodów może skutkować nałożeniem grzywny za wykroczenie o charakterze skarbowym.

Warto wiedzieć, że możliwe jest uniknięcie konsekwencji przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym, a to wszystko dzięki czynnemu żalowi. Czynnym żalem nazywane jest powiadomienie fiskusa o popełnionym czynie zabronionym oraz zaprzestanie działania, które mogłoby narazić budżet państwa na straty.

Czynny żal można złożyć w urzędzie skarbowym w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Konieczne jest podanie istotnych informacji dotyczących popełnionego czynu oraz wskazanie osób, które w nim uczestniczyły (jeżeli takowe były). Osoby, które składają czynny żal, ponieważ ich rozliczenie PIT 2016 nie zostało doręczone w terminie, powinny niezwłocznie dostarczyć do do urzędu poprawnie wypełnione formularze podatkowe.

Trzeba mieć na uwadze, że czynny żal będzie skuteczny tylko wtedy, gdy fiskus nie rozpoczął prowadzenia podstępowania związanego z popełnionym przez podatnika czynem zabronionym i nie posiadał udokumentowanych informacji o tym, że podatnik postąpił niezgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Na uniknięcie kary nie może liczyć osoba, która kierowała popełnieniem czynu, wykorzystywała inne osoby do popełnienia owego czynu lub kierowała grupą prowadzącą działania mające narazić państwo na straty.

Mimo że czynny żal może spowodować uniknięcie odpowiedzialności karno-skarbowej, lepiej nie narażać się na nieprzyjemności i rozliczyć się z fiskusem w terminie przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do wypełnienia deklaracji można wykorzystać program do PIT 2016, który przeprowadzi nas przez cały proces krok po kroku.

do-czego-sluzy-czynny-zal

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

  • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może