|  | 

Pit 11 2014 druk

Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?

Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania pit 2016 w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania, jak miało to miejsce w przeszłości. Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika uległo zmianie w trakcie roku podatkowego urzędem, w którym powinna zostać złożona deklaracja PIT 2016, będzie urząd właściwy dla miejsca zamieszkania 31 grudnia 2016 r.

Wcześniej podatnicy byli zobowiązani do informowania urzędu skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania. Obecnie informacja ta jest przekazywana w trakcie składania rozliczenia podatkowego. Oznacza to, że podatnik, który zmienił miejsce zamieszkania, powinien wpisać w deklaracji rocznej swój nowy adres. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której przeprowadzka miała miejsce po zakończeniu roku podatkowego. Jak wspomniano wcześniej, w tym przypadku adresem, który trzeba podać w zeznaniu będzie adres sprzed przeprowadzki.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku podatników, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, powinni rozliczać się w urzędzie skarbowym, pod który podlega ich miejsce zamieszkania. Oznacza to, że muszą oni stosować zasady, które zostały opisane powyżej. Dodatkowo, osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do aktualizacji adresu zamieszkania we wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Zgłoszenie aktualizacyjne powinno zostać dokonane na formularzu CEIDG-1. Nie ma obowiązku dodatkowego informowania urzędu o zmianie adresu – wystarczy w rozliczeniu rocznym, wypełnianym w program do pit 2016, podać nowy adres zamieszkania i następnie złożyć deklarację podatkową w nowym urzędzie skarbowym. Warto także wspomnieć, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, przedsiębiorcy powinni zacząć odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do nowego urzędu skarbowego.

czy-trzeba-informowac-fiskus-o-zmianie-adresu-zamieszkania

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

  • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może