|  | 

Pit 11 2014 druk

Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?

Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Podatnicy są zobowiązani do odprowadzania podatku dochodowego od przychodów, które zgodnie w ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu. Podatek nie jest pobierany od:

 • przychodów objętych przedmiotowym zwolnieniem z podatku dochodowego,
 • przychodów, od których zaniechano poboru podatku dochodowego.

Wszystkie przychody spełniające, któryś z powyższych wymogów, nie muszą być wykazywane w deklaracji pit 2016, gdyż nie są od nich pobierane zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, świadczenia rodzinne są objęte przedmiotowym zwolnieniem z opodatkowania i osoby, które je pobierają nie mają obowiązku rozliczania otrzymanej kwoty, gdy wypełniają zeznanie roczne 2016. Do świadczeń rodzinnych, od których nie odprowadzamy podatku dochodowego, zaliczamy:

 • zasiłek rodzinny,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe),
 • świadczenia wypłacane, gdy egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest nieskuteczna,
 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • dodatki rodzinne z tytułu:
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • kształcenia oraz rehabilitacji dziecka,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • opieki nad dzieckiem w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Warto pamiętać, że przedmiotowym zwolnieniem z podatku zostały objęte także alimenty na rzecz dzieci i dorosłych. Przy czym alimenty wypłacane osobie dorosłej nie są opodatkowane tylko wtedy, gdy ich miesięczna kwota nie przekracza 700 zł i świadczenie jest wypłacane na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej. Jeżeli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, podatnik jest zmuszony do opłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%) i wykazania otrzymanej kwoty w PIT-36 lub PIT-37 druk.

czy-od-swiadczen-rodzinnych-trzeba-odprowadzic-podatek

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

 • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może