|  | 

Pit 11 2014 druk

Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2016?

Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2016?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

O tym, czy od dochodów uzyskanych w wyniku zbycia przedmiotów na Allegro trzeba odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, decyduje charakter prowadzonej sprzedaży.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i wykorzystują Allegro jako jeden z kanałów sprzedaży, są zobowiązane do naliczenia podatku zgodnie z wybranym sposobem opodatkowania. Dochody uzyskiwane na Allegro będą dla nich niczym innym jak dochodami z prowadzonej działalności, dlatego muszą zostać wzięte pod uwagę podczas ustalania wysokości comiecięcznych lub cokwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Wszystkie przychody uzyskane przez przedsiębiorcę na Allegro muszą zostać uwzględnione, gdy podatnik wypełnia rozliczenie roczne 2016.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w momencie, gdy sprzedaż jest prowadzona przez osobę prywatną. W tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na to, jak często prowadzona jest sprzedaż oraz jak długo sprzedawana rzecz znajdowała się w posiadaniu podatnika. Zgodnie z updof, z podatku zwolnione są dochody ze sprzedaży prywatnej, pod warunkiem, że podatnik był właścicielem sprzedawanej rzeczy przez min. 6 miesięcy. Zatem osoby, które okazjonalnie wystawiają przedmioty na Allegro i sprzedają rzeczy, które posiadały przez co najmniej pół roku, nie muszą rozliczać uzyskanych w ten sposób dochodów w PIT 2016.

Bardzo ważną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę w przypadku sprzedaży prywatnej, jest charakter prowadzonej działalności. Jeżeli sprzedaż stanowi dla podatnika źródło utrzymania i jest prowadzona w sposób ciągły w celu osiągnięcia zysku, fiskus może zakwalifikować ją jako działalność gospodarczą. Oznacza to, że podatnik, mimo że nie prowadzi takiej działalności, jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego i wykazania osiągniętych zysków w zeznaniu rocznym, które można wypełnić w pit za 2016 program.

czy-dochody-ze-sprzedazy-na-allegro-trzeba-wykazac-w-pit-2016

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

  • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może