|  | 

Pit 39 druk

Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2011 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić. Nie trać czasu, skorzystaj także z PITy 2011 Program. Dzięki PIT 2011 Program do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program do Pitów 2011 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne 2011.

Niektórzy podatnicy udają, że takiego PIT-11 nie dostali. Jednak liczenie na to, że urząd skarbowy nie zorientuje się albo nie będzie dociekał, czy podatnik rozliczył się z dochodów z tego dodatkowego PIT-11, jest ryzykowne. Należy pamiętać, że przecież drugi egzemplarz PIT-11 również trafił już do fiskusa. Jeśli urząd skarbowy rozpocznie postępowanie podatkowe albo kontrolę podatkową, skutki niewykazania dochodów z tego PIT-11 w rocznym zeznaniu podatkowym mogą być bardzo dotkliwe.

Trzeba bowiem pamiętać, że jeśli płatnik (np. nasz były pracodawca) nie wystawił – mimo ciążącego na nim obowiązku – PIT-11, to nie zwalnia to podatnika z obowiązku złożenia rozliczenia PIT 2011 z przychodów otrzymanych za pośrednictwem tego płatnika-pracodawcy. Co gorsza, w sytuacji, gdy małżonkowie składali wspólne rozliczenie pitów, nie zwalnia to również współmałżonka z odpowiedzialności za nierozliczony podatek. Zgodnie bowiem z ordynacją podatkową, małżonkowie, którzy wspólnie złożyli rozliczenie pit, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Dlatego lepiej nie czekać w nadziei, że urząd skarbowy nie sprawdzi, co z tym dodatkowym PIT-11.

Przede wszystkim podatnik powinien, na podstawie ordynacji podatkowej, skorygować rozliczenie PIT za 2011 (np. w aplikacji PITy 2011 Program, która umożliwia zapisanie i późniejszą edycję deklaracji). W korekcie powinien uwzględnić dochód wykazany w spóźnionym PIT-11. Jeżeli powstałaby z tego tytułu niedopłata podatku (pobrana przez zakład pracy zaliczka byłaby niższa niż należy podatek z tego tytułu), to podatnik musi naliczyć i zapłacić również odsetki za zwłokę. Należy je zapłacić za okres od 1 maja 2012 r. do dnia zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Wraz z korektą zeznania podatnik może złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. W ramach tego może też złożyć tzw. czynny żal powołując się na art. 16 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie bowiem z tym przepisem nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba:
– zawiadomić pisemnie lub ustnie do protokołu o popełnionym wykroczeniu lub przestępstwie,
– uiścić uszczuplony podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Zasadniczo podstawą do ukarania mógłby tu być:
– art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego, mówiący, że podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie;
– art. 54 § 1 kodeksu karnego skarbowego, mówiący, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Należy jednak zastanowić się, czy w tej sytuacji podatnik w ogóle popełnił przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Jeśli podatnik wykaże, że interweniował (dzwonił, pisał) u byłego pracodawcy, żeby przysłał PIT-11, a ten zrobił to z opóźnieniem, to trudno mówić o winie podatnika, a tylko ta byłaby podstawą ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej. Jeśli podatnik nie może tego udowodnić, to rzeczywiście może złożyć tzw. czynny żal. Jednak ewentualna odpowiedzialność zależy w dużej mierze od okoliczności sprawy.

Jeśli podatnik nie wpisał w rozliczenie podatkowe 2011 r. dochodu wynikającego z dosłanego mu teraz PIT-11, ale nie powstała z tego tytułu żadna zaległość podatkowa, to można mówić o znikomej szkodliwości społecznej czynu. W takiej sytuacji w ogóle nie mogłoby być mowy o przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym.

Jeśli natomiast powstała zaległość podatkowa, to wiele może zależeć od tego, czy firma opóźniająca się z PIT-11 była jedynym źródłem przychodów podatnika, czy takich źródeł było wiele. Co innego bowiem zapomnieć rozliczyć się z dochodu uzyskanego u jedynego pracodawcy (zleceniodawcy), a co innego nie uwzględnić dochodu pochodzącego z jednego z wielu źródeł przychodów, tym bardziej gdy nie dostaliśmy PIT-11.

co-zrobic-pit-11-otrzymanym-po-terminie-w-pity-2011-program

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles