|  | 

Pit 11 2014 druk

Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?

Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Czasem zdarza się, że zaliczki na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku nie pokrywają w całości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. W takiej sytuacji, gdy podatnik wypełnia deklaracje pit 2016 okazuje się, że wystąpiła niedopłata podatku i konieczne jest wpłacenie brakującej kwoty na konto urzędu skarbowego.

Podatnicy, którzy w trakcie 2016 r. uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i/lub praw majątkowych, a także osoby uzyskujące dochody z kapitałów pieniężnych (m.in. z inwestycji giełdowych) nie odprowadzają żadnych zaliczek. Oznacza to, że całe zobowiązanie podatkowe muszą uregulować po zakończeniu roku podatkowego.

Ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego jest zależny od rodzaju formularza, na którym rozliczane są przychody. Terminy, których należy przestrzegać wypełniając rozliczenie roczne 2016, zostały przedstawione w tabeli.

Rodzaj formularza

Ostateczny termin

zapłaty podatku

PIT-28

2 lutego 2017 r.

PIT-36

30 kwietnia 2017 r.

PIT-36L

PIT-37

PIT-38

PIT-39

Warto zauważyć, że powyższe daty pokrywają się z ostatecznymi terminami złożenia rozliczeń podatkowych za 2016 r. Jeżeli podatek zostanie wpłacony po terminie, do zaległej kwoty należy doliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.

W niektórych przypadkach podatnicy nie posiadają pieniędzy na uregulowanie podatku. W takiej sytuacji nie należy ignorować problemu, tylko szukać rozwiązania, które umożliwi terminowe opłacenie zobowiązania lub jego spłatę w terminie późniejszym. Trzeba mieć na uwadze, że uchylanie się od zapłaty podatku naraża budżet państwa na straty (podatek dochodowy stanowi bezpośredni wpływ do budżetu państwa) i zgodnie z kodeksem karnym skarbowym jest traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo o charakterze skarbowym. Konsekwencją nieterminowego opłacenia podatku dochodowego może być kara pieniężna a także (w nielicznych przypadkach) kara pozbawienia wolności.

Pierwszym rozwiązaniem takiego problemu jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki. Trzeba mieć jednak na uwadze, że koszty dodatkowe (m.in. ubezpieczenie, prowizje, odsetki), jakie trzeba ponieść decydując się na kredyt bankowy mogą być znaczące, co podwyższy kwotę jaką trzeba będzie później spłacić. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu warto rozważyć też inne rozwiązania, żeby wybrać to, które w ostatecznym rozrachunku będzie najkorzystniejsze.

Nie wszyscy podatnicy zdają sobie sprawę, że mogą zwrócić się do urzędu skarbowego z prośbą o odroczenie spłaty podatku PIT 2016 lub o rozłożenie zobowiązania podatkowego na raty. Aby organ skarbowy wyraził zgodę na sposób spłaty zadłużenia podatkowego zaproponowany przez płatnika, konieczne jest podatnie odpowiedniego uzasadnienia. Trzeba mieć jednak na uwadze, że brak pieniędzy może nie być wystarczającym argumentem, który skłoni fiskus do przychylnego rozpatrzenia otrzymanego wniosku. Największe szanse na odroczenie spłaty zobowiązania lub rozłożenie płatności na raty mają osoby, które są w stanie udowodnić, że niemożność terminowego opłacenia podatku nie jest spowodowana zaniedbaniem lecz wynika z sytuacji losowej (choroba, śmierć, utrata pracy, pożar itp.).

Ostatnim rozwiązaniem jest terminowe złożenie deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie skarbowym (można ją wypełnić np. w PITy 2016 program) i opłacenie podatku wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w terminie późniejszym. Z tej opcji warto skorzystać, jeżeli mamy pewność, że w najbliższym czasie będziemy posiadać gotówkę, która umożliwi nam uregulowanie zobowiązania podatkowego. Na dłuższą metę takie postępowanie nie jest jednak najlepszym pomysłem, bo długotrwałe zwlekanie z zapłatą podatku może mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci kary pieniężnej.

co-zrobic-jezeli-nie-mamy-pieniedzy-na-oplacenie-podatku

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

    Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

  • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

    Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może