|  | 

Pit 39 druk

Alimenty a rozliczenie roczne podatku w najłatwiejszym narzędziu PITy 2011 Program

Alimenty a rozliczenie roczne podatku w najłatwiejszym narzędziu PITy 2011 Program
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Otrzymujesz świadczenia alimentacyjne? Sprawdź, jak są one opodatkowane oraz jak i kiedy złożyć deklaracje podatkową. Potrzebujesz fachowej pomocy? Skorzystaj z najlepszej aplikacji dostępnej w sieci PITy 2011 Program.

Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, jeżeli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie, a dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania lub dziecko jest wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie, ale znajduje się w niedostatku. Świadczenia alimentacyjne mogą być spełniane przez zobowiązanego dobrowolnie i nie jest w tej mierze konieczne orzeczenie sądowe.

Alimenty wypłacane na rzecz dzieci są zwolnione z podatku dochodowego, nie musimy więc z tego tytułu składać rozliczenie podatkowe 2011. Natomiast jeżeli alimenty otrzymuje małżonek, zwolnienie z rozliczenie roczne 2011 dotyczy tylko tych kwot, które w miesiącu nie są wyższe niż 700 zł. Od nadwyżki bowiem trzeba już odprowadzić podatek. W takim przypadku kwotę, która jest wyższa w miesiącu niż 700 zł, osoba ją otrzymująca wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym (np. w PIT-37) w rubryce: inne źródła, i opodatkowuje wraz z innymi dochodami, stosując skalę PIT ze stawkami 18 i 32 proc. W rozliczeniu alimentów pomocny może okazać się darmowy program do PIT 2011 dostępny w naszym serwisie.

Czy otrzymywane alimenty można uznać za źródło przychodów? Przyjrzyjmy się temu na przykładzie: załóżmy, że podatniczka otrzymuje alimenty na siebie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie i na dziecko w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. W tej sytuacji tego typu wypłaty są źródłem przychodów podlegającym rozliczenia pit 2011. Zgodnie bowiem z generalną zasadą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Specyfikacja źródeł przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, została ujęta w art. 10 ustawy o PIT. Źródłami przychodów są m.in. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym i jego zapłata wiąże się z uzyskaniem przez konkretnego podatnika przychodu ze źródeł przychodu wymienionych w powołanych przepisach z uwzględnieniem przewidzianych w nim zwolnień i zaniechań poboru podatku. Dla celów podatkowych przychody inne niż określone w art. 10 ustawy o PIT są kwalifikowane jako przychody z tzw. innych źródeł. Przykładem takich przychodów są m.in. właśnie alimenty. Wyjątkiem są jednak alimenty na rzecz dzieci. Te bowiem korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Kiedy alimenty są zwolnione z podatku? Załóżmy, że podatniczka otrzymuje alimenty na rzecz czwórki swoich dzieci. Wypłaty na każde dziecko nie przekraczają 700 zł miesięcznie. W tej sytuacji alimenty na dzieci są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą rozliczenia roczne 2011 wolne od podatku dochodowego są bowiem alimenty:

  • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na rzecz innych osób, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Wypłacane na rzecz dziecka alimenty nie mogą być odliczane przez podatnika od dochodu lub podatku w rozliczeniu rocznym PIT. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak bowiem jakichkolwiek przepisów, które zwalniałyby z opodatkowania bądź pozwalały na odliczenie od dochodu środków przekazywanych przez podatnika lub potrącanych na alimenty. Zatem osoba przekazująca alimenty nie może ich odliczyć ani od dochodu, ani od podatku. Takiej ulgi nie ma bowiem w przepisach ustawy o rozliczenie podatku 2011.

alimenty-a-rozliczenie-roczne-podatku-w-najlatwiejszym-narzedziu-pity-2011-program

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Co zrobić PIT-11 otrzymanym po terminie w PITy 2011 program?

    Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2011 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić. Nie trać czasu, skorzystaj także z PITy 2011 Program. Dzięki PIT 2011 Program do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program do Pitów 2011 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne 2011.