|  | 

Pit 40 dla kogo

Akt czynnego żalu podatnika – jak długo rozpatrywany

Akt czynnego żalu podatnika – jak długo rozpatrywany
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jeżeli nasze rozliczenie roczne 2016 nie dotarło do urzędu skarbowego w terminie, bądź bezwiednie popełniliśmy inne przestępstwo skarbowe, mamy szansę na uniknięcie kary. Poprzez złożenie w urzędzie czynnego żalu, podatnik ma możliwość całkowitego uniknięcia kary lub chociaż jej załagodzenia. Istnieją jednak sytuacje, w których czynny żal nie jest skuteczny, wśród nich:

 • zmuszanie innych osób do wykonania czynu zabronionego, którego dotyczy czynny żal;
 • zmuszanie innych osób do wykroczenia/przestępstwa skarbowego w celu późniejszego zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom;
 • organizowanie i/lub kierowanie grupą zajmującą się popełnianiem czynów zabronionych, których dotyczy czynny żal.

Jeżeli podatnik nie popełnił żadnego z powyższych czynów, jest szansa, że jego czynny żal zostanie rozpatrzony przez urzędnika pozytywnie.

 

Wielu podatników nie wie do końca co to jest czynny żal. Czynnym żalem nazywamy przyznanie się przed odpowiednim organem (w przypadku podatków jest to urząd skarbowy) do popełnienia przestępstwa, bądź wykroczenia, o charakterze skarbowym, jednocześnie zaprzestając wykonywania popełnionego czynu. Aby czynny żal był skuteczny, urząd musi zostać zawiadomiony o popełnionym czynie przed rozpoczęciem postępowania wyjaśniającego i przed zgromadzeniem dokumentacji potwierdzającej, że rozliczenie podatkowe nie zostało złożone. Im szybciej czynny żal zostanie złożony przez podatnika, tym lepiej.

 

Nie istnieje żadna określona forma czynnego żalu bądź druk, na którym można go złożyć. Podatnicy mają do wyboru dwie formy czynnego żalu:

 • pisemną,
 • ustną.

Składając czynny żal na piśmie (cieszy się dużo większą popularnością niż forma ustna), należy podać jak najwięcej istotnych informacji na temat popełnionego czynu. Trzeba również wykazać, że opisywane działanie zostało zaprzestane. Jeżeli czynny żal dotyczy niezłożonego zeznania rocznego, należy napisać, że zeznanie zostało złożone, a podatek opłacono wraz z należnymi odsetkami, oczywiście taka deklaracja musi być zgodna ze stanem faktycznym. Forma ustna jest dużo mniej popularna, gdyż polega na złożeniu zeznań przed oskarżycielem skarbowym (urzędnikiem skarbowym), dlatego też wielu podatników wybiera złożenie pisma zamiast bezpośredniej konfrontacji.

 

Nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej bardzo często wynika z tego, że podatnik nie wie jak wypełnić formularz podatkowy i wydaje mu się, że późniejsze złożenie zeznania nie będzie miało nieprzyjemnych konsekwencji. Jest to błędny sposób myślenia, gdyż urząd skarbowy jest w stanie wykryć brak formularza pit. Aby ułatwić wypełnianie deklaracji rocznych, udostępniana jest instrukcja do PIT 37, a także instrukcje do wszystkich innych formularzy podatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania poszczególnych druków podatkowych znacznie ułatwiają wypełnienie zeznania. Poza tym można pobrać z Internetu PIT 37 wzór – mając przed sobą wypełniony formularz prościej będzie się zorientować co wpisać w poszczególne rubryki. Zawsze należy pamiętać, aby korzystać z wzoru dla odpowiedniego formularza podatkowego.

 

Nie istnieje ustawowy termin w jakim urząd skarbowy ma obowiązek rozpatrzyć złożony przez podatnika akt czynnego żalu. Jeżeli dostarczyliśmy do urzędu pismo o popełnionym przestępstwie/wykroczeniu skarbowym, dołączyliśmy zaległy formularz PIT 37 oraz zapłaciliśmy należny podatek i odsetki za zwłokę, nie pozostaje nic innego jak czekać na decyzję. Przepisy podatkowe określają jedynie, że urząd skarbowy rozpatrzy wniosek „bez zbędnej zwłoki”. Trudno jest jednoznacznie określić, po przekroczeniu jakiego terminu mamy do czynienia ze zwłoką, gdyż każda sprawa ma charakter indywidualny i procedura gromadzenia i weryfikowania informacji z nią związanych może przebiegać w różny sposób.

akt-czynnego-zalu-podatnika-jak-dlugo-rozpatrywany

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie

  Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie

  Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania podatku powoduje możliwość wystąpienia nadpłaty. W przypadku podatku dochodowego nadpłata podatku może się pojawić w związku z: odprowadzeniem przez płatnika wyższych zaliczek na podatek dochodowy, niż wynika z osiąganego dochodu, odprowadzeniem przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy

 • Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016

  Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016

  W ramach ulgi internetowej możliwe jest odliczenie wydatków, poniesionych w danym roku podatkowym, na korzystanie z sieci internetowej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od zeszłego roku, dostęp do ulgi PIT 2016 został znacznie ograniczony. Każdy podatnik może z niej skorzystać tylko dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach. Osoby, które przed wprowadzeniem ograniczeń, uwzględniły ulgę